Jobbet "Projektmedarbejder til projekt SAFE tilknyttet OPUS Nørrebro" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Hans Kirksvej 6, 2200 København N

Dit næste skridt
Psykiatrisk Center København, OPUS Nørrebro søger en projektmedarbejder.
 
Har du lyst til at være med til at implementere projektet SAFE, Styrket Ambulant Forløb Efter udskrivelse i OPUS Nørrebro, Psykiatrisk Center København? 
 
Vi søger en motiveret og engageret sygeplejerske/ergoterapeut eller en medarbejder med lignende relevant sundhedsfaglig baggrund til en stilling som projektmedarbejder i perioden 1. marts 2018 til 31. marts 2020. Arbejdstid 37 t/uge eller efter aftale.
 
Du vil indgå i det daglige kliniske arbejde i OPUS med ekstra funktion som projektmedarbejder. 
 
Om SAFE projektet 
Formålet med projektet er at nedbringe antallet af selvmord og selvmordforsøg i den første kritiske tid efter udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Gennem SAFE projektets 3 systematiske procedurer sikres udskrivningsprocessen. 
De 3 procedurer er: 
  • Patienten opnår kontakt til en fagperson i et ambulant team forud for udskrivelse. 
  • Patienten modtager et hjemmebesøg eller en ambulant aftale i løbet af den første uge efter udskrivelse. 
  • Pårørende inddrages som støtte og ledsagere i behandlingen. 
Visionen med SAFE projektet er således at undersøge om en mere systematisk udskrivelsesprocedure signifikant vil nedbringe risikoen for selvmord/selvmordsforsøg hos de ny udskrevne patienter. 
 
Om jobbet  
Din opgave som projektmedarbejder bliver: 
At holde et systematisk fokus på, at projektet SAFE 3 procedurer implementeres i OPUS teamet 
Være SAFE ambassadør i dit daglige arbejde 
Spille en aktiv rolle i at styrke båndet mellem ambulatorierne og sengeafsnittene 
Kommunikationsopgaver i form af at holde fokus på implementeringen af de 3 SAFE procedurer 
Introducere SAFE procedurerne for nyt personale i OPUS teamet 
Kendskab til det skriftlige materiale om SAFE.
 
Din opgave som behandler i OPUS bliver: 
  • At indgå som kontaktperson (case-manager) for en gruppe patienter i lighed med teamets øvrige, tværfaglige personale, herunder afholde ambulante samtaler, varetage medicinadministration, dokumentere i SP og udarbejde behandlingsplaner.
  • At arbejde assertivt med kontakt-fastholdelse, hvor kontakten til patienterne bl.a. kan foregå som hjemmebesøg. 
  • At have en koordinerende funktion i forhold til både interne behandlingstilbud, sengeafsnit på Psykiatrisk Center København og eksterne samarbejdspartnere (f.eks. Jobcenter, Socialforvaltning og socialpsykiatriske tilbud 
  • I samarbejde med andre i teamet at forestå gruppetilbud og psykoedukation 
  • At varetage undervisnings- og daglige vejledningsopgaver i forhold til evt. studerende.  
 
Hvem er vi? 
OPUS er et ambulant behandlingstilbud til unge voksne med debuterende psykose. Behandlingen er kogntivt-adfærdsterapeutisk funderet. Vi har til huse i attraktive omgivelser på Hans Kirks Vej 6 på Nørrebro. 
 
Teamet består af to speciallæger i psykiatri, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere, erhvervskonsulent og sekretær. Det er et team kendetegnet ved stor professionalisme og et godt og engageret miljø.  
Behandlingstilbuddet består aktuelt af: kontaktpersonsfunktionen, træning i sociale færdigheder, flerfamiliegruppe, psykoterapeutisk gruppe, psykoedukative grupper, erhvervsgruppe samt medicinsk behandling. Der lægges stor vægt på inddragelse af pårørende, der tilbydes samtaler, undervisning og inviteres til deltagelse i flerfamiliegrupperne.  
 
Vi forventer at du 
Er uddannet sygeplejerske/ergoterapeut eller har anden relevant sundhedsfaglig baggrund 
Har bred erfaring inden for psykiatrien, herunder erfaring fra ambulant psykiatri. 
Har interesse for implementering af projekter 
Kan vejlede og undervise kollegaer 
Evne til at arbejde selvstændigt med patienter i øget selvmordsrisiko
Har en positiv tilgang til udfordringer 
Fleksibel indstilling til arbejdstilrettelæggelse med vekslende og til dels uforudsete opgaver 
Gerne kognitiv-adfærdsterapeutisk uddannelse eller interesse.  
 
Ansættelsen vil være i dagvagter.
Frist for ansøgningen er d.15. januar 2018.
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den gældende overenskomst. 
Forud for ansættelse vil der blive indhentet reference fra 1-2 personer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.
 
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte:  
Teamleder Jens Guldal Rasmussen, OPUS, telefon: 23210161 - mail:  jens.rasmussen@regionh.dk, projektleder for SAFE Eybjørg Egilsdottir, telefon 21172350 eybjoerg.egilsdottir@regionh.dk 
SAFE projektbeskrivelse kan rekvireres hos forskningssekretær Hanne Larsen, hanne.junge.larsen@regionh.dk