Jobbet "Jordemødre til hjemmefødselsteam" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Jordemødre søges til hjemmefødselsteamet på Herlev hospital. 
 
 
Vi søger jordemødre til fødegangen med minimum 2 års anciennitet, der ønsker at indgå i vores hjemmefødselsteam.  
 
På Herlev varetager vi ca. 5.500 fødsler årligt. Vi har en velfungerende ”Kendt jordemoderordning”, der varetager ca. 500 fødsler pr år og desuden ca. 3 % hjemmefødsler. I det nye år håber vi at kunne implementere et afsnit for lavrisikofødsler og endvidere er alt obstetrik samt barsel jordemoderledet.      
 
I 2019 flytter afdelingen ud i nye fysiske rammer med ny føde-, og gravidmodtagelse, fødeafdeling samt barselsafsnit. Dette giver mulighed for nye funktioner og bedre patientforløb. Vi kommer til at arbejde tættere sammen med neonatalafdelingen, da vi skaber stuer med delt fagligt ansvar, således at mor og barn kan forblive samlet.   
 
Afdelingens mål:     
Vi ønsker, at tilbyde fødselshjælp med den højeste faglige kvalitet og brugertilfredshed i et tæt tværfagligt samarbejde. Vores målsætning er vedvarende at optimere fødselsforløbet for at undgå unødige indgreb samt sikre raske mødre og børn. Målet er, at alle gravide, fødende og barslende kvinder får et positivt og optimalt forløb hele vejen igennem, der er skræddersyet den enkelte families behov.     
Vores medarbejderpolitik er, at bidrage til at sikre et godt arbejdsmiljø ved åbenhed, positivitet, kreativitet og arbejdsglæde i et tværfagligt samarbejde.     
 
Vi søger jordemødre, der:   
Kan arbejde 28-37 timer ugentlig i skiftende vagter med weekendarbejde hver 2. weekend. Vi arbejder på mulighed for arbejdsweekend hver 3. weekend  
Holder af fødsler i de private rammer, men er indstillet på også at varetage fødsler på fødegangen, såfremt der ikke er nogen hjemmefødsler.  
I hjemmefødselsteamet planlægges primært 12 timers- og halve døgnvagter, men vi kigger hele tiden på nye muligheder for at optimere vagtdækningen.  
Kan arbejde selvstændigt i et travlt miljø, og som gerne vil påtage sig ansvar   
Kan indgå løsningsorienteret og opmærksomt i det kollegiale samarbejde som del af et team   
Kan håndtere den patologiske såvel som den normale fødsel  
 
Vi tilbyder:    
Faglige udfordringer  
Et miljø hvor man hjælper hinanden, hvilket giver gode kolleger og et godt tværfagligt samarbejde  
Sutureringsprojekt, hvor du bliver dygtig til at diagnosticere og suturere fødselsbristninger   
Tværfaglig obstetrisk færdighedstræning, fx post partum blødning, skulderdystoci og eklampsi  
Gruppeorganisering, hvor alle jordemødrene indgår i mindre grupper, med fælles undervisning og gruppemøder, som tilsammen skal bidrage til godt teamarbejde og høj trivsel     
Afdelingsjordemoderfunktion hele døgnet 
Mulighed for at arbejde i team: Hjemmefødselsteam, efterfødselsteam, sectioteam    
Velfungerende tværfagligt samarbejde med daglig obstetrisk konference og en ugentlig tværfaglig pædiaterkonference. 
Der gives god introduktion til kontaktjordemoderfunktionen ved de uddannelsesansvarlige jordemødre.     
Teamtræning specifikt for hjemmefødselsgruppen.  
Vi prioriterer faglig udvikling, og har flere igangværende projekter, eksempelvis suturringsprojekt samt nedbringelse af sphincterrupturfrekvensen (HOPE).     
 
 
Hvis du kommer fra Fyn eller Jylland har Herlev kommune en ”Grøn Anvisning”, så de kan måske hjælpe med bolig.  
 
 http://www.herlev.dk/borger/bolig-og-byggeri/lejebolig/ansog-om-bolig/jeg-onsker-at-soge-lejebolig-i-herlev?searchterm=boliganvisning  
 
 
Ansættelsesvilkår:  
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.   
 
Ansøgningsfrist:
7. januar 2018 
 
Har du lyst til at høre mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte vicechefjordemoder Signe Beck Gaub tlf.: 38 68 21 79 eller chefjordemoder Marianne Brandstrup Larsen tlf.: 38 68 91 51