Jobbet "Jordemoder til Aasiaat, Region Disko" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Regionssygehuset i Aasiaat søger en jordemoder fra 3. april 2018.

Ønsker du kun et vikariat i første omgang, så vil vi gerne høre fra dig alligevel.

 

Som jordemoder på sygehuset varetager du selvstændigt de forebyggende svangerskabsundersøgelser, fødselshjælp og barselspleje, og du deltager i tværfaglige forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. Risikopatienter fra hele Grønland betjenes på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og de rejser til hovedstaden i god tid inden termin. De gravide, der er planlagt til at skulle føde i Aasiaat, er således som udgangspunkt gravide med lav risiko og ukomplicerede forløb.

Der er yderligere én jordemoder ansat på sygehuset.

 

Jobbet kræver, at du er fleksibel, fagligt velfunderet og selvstændig, og at du har gode samarbejdsevner. Du vil få et stort ansvar, hvorfor det er vigtigt, at du har nogle års erfaring.

 

Du får medindflydelse på dine arbejdsopgaver, et bredt arbejdsområde med mange udviklingsmuligheder og løn efter overenskomst, men først og fremmest kommer du til at arbejde med kontinuitet et sted, hvor din arbejdsindsats gør en stor og synlig forskel.

Læs mere om Aasiaat og Region Disko her (http://www.gjob.dk/Sundshedsv%C3%A6senet/Ansat-p%C3%A5-kysten/Aasiaat)

 


STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her. (http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster)

 

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem.  (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201712493)

Ansøgningsfrist: 12. januar 2018

 

KONTAKT
Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes ved henvendelse til ledende regionslæge Ove Ammitzbøll på OVEA@PEQQIK.GL eller tlf. +299 58 27 25

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til Personaleadministrationen Daniel Rausner på e-mail: DANR@PEQQIK.GL eller tlf. +299 34 43 81

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Dvs. der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden, og omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.