Jobbet "Tale- og Kommunikationsafdelingen på IKH søger ny afdelingsleder med visioner" er udløbet

Region Midtjylland

IKH Fællesfunktion

P.P. Ørumsgade 9, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Har du viden og erfaring indenfor det specialiserede kommunikationsområde? Kan du motivere 30 dedikerede specialister i udviklingen og leverancen af tværfaglige løsninger, der er kendetegnet ved et højt niveau med hensyn til både kvalitet og leveringssikkerhed inden for en given økonomisk ramme?

Ved Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) i Region Midtjylland har vi en stilling som afdelingsleder med ansvar for Tale- og Kommunikationsafdelingen ledig til besættelse pr. 1. marts 2018 eller snarest derefter.

Hvem er du?
Du er en dygtig personaleleder. Du følger med i de faglige diskurser og har visioner for det specialiserede voksenområde. Du arbejder strategisk, struktureret og systematisk med at føre visionerne ud i livet i et positivt sammenspil med medarbejdere, lederkolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Dit kendskab til og forståelse for offentlige sagsgange (i kommunal- og/eller sundhedsregi) sætter dig i stand til at se muligheder for faglig udvikling og nye ydelser - og implementere dem. Ledelsesmæssigt understøtter du vores tværfaglige samarbejdskultur, søger dialogen og motiverer den enkelte medarbejder. Du har gennemslagskraft og inspirerer andre til at arbejde mod fælles mål og resultater – både på individ- og gruppeniveau.

Vi forudsætter, at du har en relevant indsigt indenfor målgruppen. Du vil som afdelingsleder i Tale- og Kommunikationsafdelingen få ansvaret for løsningen af de mangeartede opgaver i relation til målgruppen, samtidig med at du skal sikre, at afdelingen følger med udviklingen ift. bl.a. ny teknologi, nye ydelser og deltagelse i projekter og udbudsrunder.

Du kommer til at arbejde med distanceledelse da afdelingen dækker hele Region Midt. Det forventes, at du praktiserer synlig og inddragende ledelse.

Hvem er vi?
IKH som hører under det regionale socialområde i Region Midtjylland, er et ambulant behandlings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne med kommunikationsvanskeligheder og funktionsnedsættelser. IKH løser opgaver for kommuner, regioner og forskellige statslige styrelser. Herudover er IKH kendetegnet ved en voksende aktivitet inden for projekt-, udviklings- og forskningsområdet.

Tale- og Kommunikationsafdelingen på IKH tilbyder ydelser til voksne med kommunikationsvanskeligheder og funktionsnedsættelser - særligt på stemme-/stamme- og dysartri- og afasiområdet. Afdelingen leverer ydelser til kommuner, som er bestiller i en "bestiller-udfører" model. Afdelingen varetager herudover hele logopædifunktionen på regionshospitalerne i Region Midt. Du vil derfor skulle indgå i tæt samarbejde med aftagere af afdelingens ydelser – det vil fortrinsvis sige kommuner og hospitaler i Region Midtjylland.

Afdelingen er kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet. Ydelserne leveres af højtspecialiserede medarbejdere – logopæder, fysioterapeuter og psykologer i et tværfagligt samarbejde. Der er knyttet administrative medarbejdere til afdelingen gennem vores supportafdeling. Alle medarbejdere arbejder i stor udstrækning som selvtilrettelæggende.
Der er tilknyttet koordinatorressourcer til afdelingen og du vil som ny afdelingsleder skulle indgå i en drøftelse om den bedst mulige udnyttelse af disse.

Du har base på MarselisborgCenteret i centrum af Århus.

Du vil indgå i IKHs ledergruppe, som består af 7 afdelingsledere og en områdechef. Du refererer til områdechefen. Der er en forventning om, at du bidrager aktivt til IKHs samlede ledelsesopgave og prioriterer samarbejdet i ledergruppen højt. Der er mulighed for kompetenceudvikling, supervision og faglig sparring i en organisation i udvikling. Dit ledelsesarbejde understøttes desuden af en fælles tværgående stabsfunktion, som blandt andet består af HR, udviklingsafdeling og økonomisupport.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold forhandles individuelt i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger kontakt:
Områdechef Gaby Juhl på tlf. 29 22 19 01, afdelingsleder Louise Leturgie tlf. 29 22 19 36 eller afdelingsleder Sandy Dalum tlf. 29 22 19 03.

Se desuden www.ikh.rm.dk

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er mandag, den 22. januar 2018 kl. 9.00.

Samtaler
1. samtale bliver den 25. januar og 2. samtale forventeligt den 20. februar. Ansøgere skal være indstillet på at få udarbejdet en personprofil mellem 1. og 2. samtalerunde.

Forventet ansættelsesstart 1. april 2018.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale