Jobbet "Forskningschef og akademisk koordinator ved Hospitalsenhed Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Hospitalsenhed Midt

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som forskningschef og akademisk koordinator ved Hospitalsenhed Midt, er ledig til besættelse pr. 1. april 2018 eller snarest mulig herefter.  
 
Forskningsindsatsen i Hospitalsenhed Midt er veletableret, omfattende og ambitiøs og for en række områder på højt internationalt niveau. Der er to universitetsklinikker på enheden, hhv. Universitetsklinik for Neurorehabilitering og Universitetsklinik for Innovative patientforløb. Der er ansat fire professorer og tre adjungerede professorer. Omkring 100 ansatte har en medicinsk doktorgrad eller en ph.d.-grad. Hospitalsenheden har 34 ph.d.-studerende og der publiceres årligt omkring 150 videnskabelige artikler. Hospitalsenhed Midt har desuden en intern forskningspulje på 750.000 kr. pr. år. 

Visionen for forskningsområdet er, at forskningsindsatsen altid skal være på internationalt niveau og understøtte hospitalsenhedens overordnede mission om løbende at forbedre kvaliteten i al diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme, som hospitalsenheden tilbyder. Det skal ske gennem kliniknær forskning i faglige, organisatoriske og patientoplevede aspekter af hospitalsenhedens aktivitet.
 
Om stillingen
På Hospitalsenhed Midt er forskningen organiseret med et forskningsråd og en forskningschef.
Forskningschefen udgør en central figur i understøttelsen af forskningsmiljøerne og fungerer som bindeled mellem hospitalsledelsen og de forskningsansvarlige på alle afdelinger og centre. Arbejdsopgaver som forskningschef er ca. 50 % af stillingen.
 
Hospitalsenhed Midt er som en del af Region Midtjylland tæt knyttet til Aarhus Universitet. Det indebærer bl.a. en aftale om ansættelse af en akademisk koordinator i en 20 % stilling ved Institut for Klinisk Medicin. Hospitalsenhed Midt har valgt at kombinere ansættelsen af en akademisk koordinator med ansættelse af en forskningschef. Dels som omdrejningspunktet i forhold til kontakten til Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og dels til understøttelse af de veletablerede og omfattende forskningsmiljøer på hospitalsenheden.
 
Som et tredje ben i stillingen, vil der være mulighed for klinisk arbejde eller forskning inden for eget fagområde i tilknytning til relevant klinisk område ved Hospitalsenhed Midt. Denne del er ca. 30 % af stillingen.
 
Stillingen er forankret tæt på hospitalsledelsen og Administrationen. Endeligt referenceforhold afklares afhængigt af ansøgerens sundhedsfaglige speciale, forskningserfaring, tidligere referenceforhold m.m.
 
Forventninger til ansøgers faglige og personlige kvalifikationer:
 • Relevant sundhedsfaglig baggrund
 • Høj faglig kompetence, etisk bevidsthed og akademisk redelighed
 • Klinisk forskningserfaring og dokumenteret videnskabelig produktion
 • Lektorkvalificeret, jævnfør krav til stilling som akademisk koordinator
 • Kundskaber og erfaring i undervisning, vejledning og evaluering
 • Gerne kundskaber og erfaring i relation til forskningsadministration
 • Gode samarbejds- og kommunikationsevner
Vi tilbyder:
 • En udfordrende og selvstændig stilling, der spænder over flere tilgange til forskningsarbejdet, såvel på tværs af enheder og regioner, som i de interne forskningsmiljøer på hospitalsenheden og endeligt i feltet mellem det universitære – og det kliniske forskningsmiljø.
 • En ansættelse, hvor din opgave bliver at facilitere og koordinere forsknings- og uddannelsesindsatsen på hospitalsenheden. Endvidere at yde strategisk rådgivning til afdelings- center- og hospitalsledelsen mht. forskningsindsatsen.
 • Mulighed for at fastholde kontakten til eget speciale gennem klinisk arbejde eller forskning.
 • Mulighed for at påvirke din egen hverdag i et miljø, der hele tiden forandres og udvikler sig.
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.
Læs mere info om forskningsindsatsen, Hospitalsenhed Midt her.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.
 
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk 
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 
 
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen på tlf. 7844 1002
Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt på tlf. 7844 1003
Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen på tlf. 7844 1004
 
Din ansøgning
Stillingen har en delt ansættelse på Hospitalsenhed Midt og ved Institut for Klinisk Medicin. Der skal derfor sendes to ansøgninger. Stillingsopslag til stillingen som akademisk koordinator kan tilgås via dette link. Den samlede ansættelsesproces kan forventes at tage 2-3 måneder, da ansøgeres videnskabelige arbejde bedømmes af et bedømmelsesudvalg ved Aarhus Universitet, inden der indkaldes til samtale til stillingen som forskningschef.
 
Din ansøgning til stillingen som forskningschef, indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse, specialuddannelse, hidtidig erfaring og evt. videnskabelig produktion skal være os i hænde mandag den 15. januar 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.