Jobbet "Psykolog 37 timer/uge søges til Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser/ Psykiatrisk Center Ballerup pr. 1. marts 2018" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget, 2750 Ballerup

Dit næste skridt
Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser modtager personer med moderate til svære spiseforstyrrelser, der vurderes at kunne profitere af ambulant psykoterapi.  
Behandlingen er flersporet og omfatter systemisk narrativ gruppeterapi med diætetisk vejledning, lægesamtaler, pårørendesamtaler og socialfaglig bistand. Vi tilbyder desuden afklarende motivationsterapi, kropsterapi og i mindre omfang individuel terapi og par - og familieterapi.  
 
Behandlingen foregår i et tværfagligt samarbejde mellem speciallæger, læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejerske, fysioterapeuter og diætister. 
 
Vi tilbyder 
 • En spændende arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder 
 • Et innovativt team, hvor du har mulighed for at sætte dit præg 
 • Supervision af arbejdsopgaverne 
 • Deltagelse i Centrets uddannelsesaktiviteter  
 • Deltagelse i forskningsaktiviteter i spiseforstyrrelser, der er en højt prioriteret opgave 
 
Dine kompetencer 
 • Autoriseret psykolog med erfaring i behandling af spiseforstyrrelserne anoreksi og bulimi 
 • Teoretisk og praktisk erfaring med gruppeterapi. Ansøgere med uddannelse i og erfaring med systemisk-narrativ terapi vil blive foretrukket, ligesom der også vil blive lagt vægt på teoretisk og praktisk erfaring med flere referencerammer. 
 • Forsknings - og undervisningserfaring 
 • Fleksibilitet og evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret 
 • Gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde tværfagligt 
 
 
Dine arbejdsopgaver 
 • Psykoterapi i grupper og individuelt  
 • Udredning, visitation og behandling af patienter 
 • Familie og - netværksarbejde (par, familier, børn, sagsbehandlere, mv.) 
 • Psykoedukation af patienter og pårørende 
 • Undervisning af personale og samarbejdspartnere 
 • Forskning og effektevaluering 
 
FUSION 
Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser fusionerer fysisk i marts 2018 med andre specialafdelinger for voksne med spiseforstyrrelser i Region Hovedstadens Psykiatri i et nybygget fælles Afdeling for spiseforstyrrelser under Psykiatrisk Center Ballerup (PCB).  
Du vil være tilknyttet Psykoterapeutisk Ambulatorium for spiseforstyrrelser 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Psykologforeningen. 
 
 
Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger om centret på www.psykiatri-stolpegaard.dk  
og www.psykiatri-ballerup.dk 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos  
Chefpsykolog Juno Calmer 
Telefon 38 64 60 70 
Mail: juno.calmer.01@regionh.dk 
 
Afsnitsledende overlæge Mette Waaddegaard. 
Telefon: 38 64 53 50.  
Mail:mette.waaddegaard@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist: Fredag 12. januar 2018 kl. 12.00 
Ansættelsessamtaler: Onsdag 17. januar 2018  
 
Ansøgning:
Motiveret ansøgning med CV indeholdende oplysning om uddannelse, eksamensbevis og evt. andre kvalifikationer stiles til:    
 
Afsnitsledende overlæge Mette Waaddegaard 
Psykoterapeutisk Center Stolpegård 
Stolpegårdsvej 20 
2820 Gentofte  
 
Ansøgning modtages kun elektronisk via nedenstående link