Jobbet "Projektmedarbejdere til projekt SAFE i F-ACT teams. GENOPSLAG" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Møntmestervej, 2400 København NV

Dit næste skridt
Psykiatrisk Center København søger projektmedarbejdere til projekt SAFE, tilknyttet F-ACT teams.  
 
Har du lyst til at være med til at implementere projektet SAFE, Styrket Ambulant Forløb Efter udskrivelse i F-ACT team Bispebjerg/Brønshøj/Nørrebro, Psykiatrisk Center København? 
 
Vi søger 2 motiverede og engagerede sygeplejersker/ergoterapeuter/psykologer i perioden 1. marts 2018 til 31. marts 2020. Arbejdstiden er 37 t/uge eller efter aftale. 
 
Som sygeplejerske/ergoterapeut/psykolog og projektmedarbejder vil du indgå i F -ACT teamets daglige kliniske arbejde med ekstra funktion som projektmedarbejder. 
 
Om SAFE projektet 
Formålet er at nedbringe antallet af selvmord og selvmordforsøg i den første kritiske tid efter udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Gennem SAFE projektets 3 systematiske procedurer sikres udskrivningsprocessen. 
De 3 procedurer er:
 • Patienten opnår kontakt til en fagperson i et ambulant team forud for udskrivelse. 
 • Patienten modtager et hjemmebesøg eller en ambulant aftale i løbet af den første uge efter udskrivelse. 
 • Pårørende inddrages som støtte og ledsagere i behandlingen. 
Visionen med SAFE projektet er således at undersøge om en mere systematisk udskrivelsesprocedure signifikant vil nedbringe risikoen for selvmord/selvmordsforsøg hos de ny udskrevne patienter. 
 
Om jobbet  
Din opgave som projektmedarbejder bliver: 
At holde et systematisk fokus på, at SAFE projektets 3 procedurer implementeres i F-ACT team 
Være SAFE ambassadør i dit daglige arbejde 
Spille en aktiv rolle i at styrke båndet mellem ambulatorierne og sengeafsnittene 
Kommunikationsopgaver i form af at holde fokus på implementeringen af de 3 SAFE procedurer 
Introducere SAFE procedurerne for nyt personale i F-ACT team 
Kendskab til det skriftlige materiale om SAFE  
 
Din opgave i F-ACT teamet bliver at være kontaktperson for en gruppe patienter hvor arbejdsopgaverne består bl.a. af:   
 • Afholde ambulante samtaler.   
 • Tage på hjemmebesøg.   
 • Varetage medicinadministration. 
 • Dokumentere direkte i journalen og udarbejde behandlingsplaner.   
 • Indgå i undervisningsopgaver i forhold til patienter, pårørende og studerende.  
Hvem er vi? 
 
Som sygeplejerske i Distrikt Psykiatrisk Center Bispebjerg/Brønshøj/Nørrebro, bliver du en del af et center, som prioriterer udvikling og faglighed højt. Centret er pr. 1. maj-16 startet som 3 F-ACT teams. F-ACT er et forskningsprojekt som fortsætter i 2 år og som sikre en mere fleksibel tilgang til patienterne afhængig af, hvor patienten er i sit sygdomsforløb.   
Nørrebro starter pr. 1 marts 2018 at arbejde som 3 FACT teams.  
Vores hverdag er præget af dynamik og arbejdsglæde. Vi arbejder Recovery orienteret og derfor arbejder vi målrettet med patienternes ønsker, drømme og håb for livet. Vi brænder for vores patienter og søger hele tiden at give dem den bedste behandling.  
Vi er en bred sammensat personalegruppe, der er ansvarsfulde, omsorgsfulde og med et højt fagligt og socialt engagement. Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø, hvor vi har fokus på trivsel og faglig udvikling. 
Ud over at blive en del af et stort tværfagligt center, kommer du også til at blive en del af en sygeplejerske gruppe på 18, hvor kvalifikationerne er helt i top.   
 
Vi forventer at du 
 • Er uddannet sygeplejerske/ergoterapeut el. anden relevant sundhedsfaglig baggrund
 • Interesse for implementering af projekter
 • Kan vejlede og undervise kollegaer 
 • Har en positiv tilgang til udfordringer 
 • Bred erfaring inden for psykiatrien
 • Fleksibel indstilling til arbejdstilrettelæggelse med vekslende og til dels uforudsete opgaver
 • Har et godt humør 
Ansættelsen vil være i dagvagter.
Frist for ansøgningen er den tirsdag d. 16. januar 2018.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 4.
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den gældende overenskomst. 
Forud for ansættelse vil der blive indhentet reference fra 1-2 personer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.
Har du spørgsmål til stillingerne kan du kontakte:  
Ledende sygeplejerske Nadja Laursen, DPC Bispebjerg/Brønshøj 
Telefon  61467848/38647628, ledende sygeplejerske Birgitte Vejstrup, DPC Nørrebro, tlf. 22101197 eller projektleder for SAFE Eybjørg Egilsdóttir telefon  21172350 - eybjoerg.egilsdottir@regionh.dk 
Projektbeskrivelse kan rekvireres hos forskningssekretær Hanne Larsen, hanne.junge.larsen@regionh.dk