Jobbet "Psykolog til palliativ enhed" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Palliativt Enhed på Hvidovre Hospital søger pr. 1. februar 2018 eller efter aftale en psykolog på 33 timer ugentligt. (Alternativt kan stillingen deles af 2 personer). 
 
Vi søger en autoriseret psykolog, som har lyst til at arbejde i et specialiseret tværfagligt team, hvor udvikling og fagligt engagement er omdrejningspunktet. Vi arbejder for at fremme livskvaliteten for patienter og pårørende med livstruende sygdomme, der har behov for palliativ indsats på højt specialiseret niveau.   
 
Hvem er vi 
Palliativ Enhed er en del af Medicinsk Enhed på Hvidovre Hospital. 
Enheden består af et udgående team og et sengeafsnit med 10 sengepladser. Vores patienter bliver behandlet både hjemme, ambulant og under indlæggelse i sengeafsnittet. Vi har ugentlige tværfaglige møder med fysioterapeuter, en præst og socialrådgiver ud over sygeplejersker og læger. 
Det tværfaglige team består af læger, sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver og fysioterapeuter. Herudover har vi et tæt samarbejde med hospitalets præst. 
 
Palliativ Enheds værdier tager udspring i høj faglighed, fleksibilitet, kreativitet og engagement. Ligeledes indgår humor som et vigtigt element i en hverdag præget af alvorlige samtaler og beslutninger.   
 
Psykologens opgaver er blandt andet 
 • Arbejde med den psykologfaglige viden i den tværfaglige indsats omkring patient og pårørende  
 •  Forestå individuel behandling af livstruende syge og deres pårørende samt efterlevende  
 •  Forestå familiesamtaler 
 •  Tilbyde relevant undervisning og formidle viden/rådgive om psykologfaglig palliation til professionelle samarbejdspartnere  
 •  Bidrage til forskning og udvikling af den palliative indsats.  
 
Vi søger en kollega med følgende kompetencer  
 •  Kendskab til relevant praksis og forskning på området  
 •  Viden og gerne erfaring indenfor arbejdet med sorg, krise og tab 
 •  Viden om behandling af personer med angst og depression, herunder vurdering af behov for henvisning til andet regi  
 •  Arbejde ud fra etisk regelsæt for psykologer  
 •  Fleksibilitet, gode samarbejds- og kommunikative evner   
 •  Lyst, vilje og gerne erfaring med tværfagligt samarbejde 
 • Har undervisningserfaring 
 • Har erfaring med supervision 
 •  Selvstændig  
 •  Kreativ og humoristisk sans 
 •  Lyst til faglig udvikling. 
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.   
 
Ansøgningsfrist den 19. januar 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 25. januar 2018 fra kl. 12.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved afdelingssygeplejerske Lisbet Kristensen tlf. 3862 1801. Du er også velkommen til at ser mere om Enheden på vores hjemmeside.