Jobbet "Afdelingssygeplejerske til Psykiatrisk Center Nordsjælland, Helsingør" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Esrumvej 143, 3000 Helsingør

Dit næste skridt
Afdelingssygeplejerske med ledelseserfaring søges til åbent sengeafsnit 2712
 
Afsnit 2712 i Helsingør søger en afdelingssygeplejerske der sammen med den afsnitsledende overlæge kan stå i spidsen for knap 20 medarbejdere. Der er til afsnittet tilknyttet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut, læger og sekretærer.  
Psykiatrisk Center Nordsjælland har i Helsingør, 3 åbne sengeafsnit, hvert afsnit har plads til 16 patienter. Derudover er der et distriktspsykiatrisk afsnit med tilhørende opsøgende psykiatrisk team.  
 
Helsingør afsnittene modtager patienter særligt fra Helsingør, Gribskov, Fredensborg og Hørs-holm kommune, men patienter fra øvrige nordsjællandske kommuner kan også forekomme.  

Psykiatrisk Center Nordsjælland arbejder målrettet med 3 overordnede indsatsområder:
 • Implementering af kognitiv adfærdsterapi  
 • Forbedringskultur vha. LEAN-metoden der skal sikre, at personalets arbejdsgange har værdi for patienten og dennes pårørende/netværk  
 • Brugerinddragelse i al behandling, herunder recovery-orientering  
 
Af andre fokusområder der vægtes i afsnittet kan nævnes:
 • Ressourcestyring  
 • Sygeplejefaglig udvikling hertil anvendes sygeplejeteorien ”Tidevandsmodellen” af Phil Barker og ”Safewards” af Len Bowers begge teorier er under implementering  
Afsnit 2712 arbejder struktureret i et tæt samarbejde med de øvrige afsnit. Det vægtes højt at planlægning og koordinering af behandling og pleje tager udgangspunkt i ”Værdi for patienten”  
 
Afsnittet har kognitiv supervision og forbedringsmøde hver uge, derudover afholdes der årligt 2 udviklingsdage for den samlede personalegruppe. Der er generelt stort kursus- og uddan-nelsesaktivitet i afsnittet.  
Afsnittet afholder årligt Lean-events á 3 dages varighed.  
Region Hovedstadens psykiatri tilbyder ledelsessupervision, individuelt eller for afsnitsledelsespar. 
 
Ansøger skal:
 • Være aut. sygeplejerske  
 • Have ledelseserfaring, gerne lederuddannelse  
 • Have kognitiv uddannelse eller interesse herfor  
 • Have kendskab til Lean-metoden og kunne håndtere driftsstyring  
 • Besidde et stort drive og solidt overblik  
 • Have stærke kommunikative evner  
 • Være motiverende og anerkendende i sin kommunikation  
   

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse den 1. februar 2018 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
 
Ansættelsesprocedure
Ønsker du at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte udviklingschef Gitte Busch Pedersen på tlf. 38 64 34 02 eller afsnitsledende overlæge Trine Hansen på tlf. 38 64 34 40.  
Stillingsbeskrivelse kan rekvireres på pcnpersonale@regionh.dk.
 
Ansøgningsfrist er den 15. januar 2018, kl. 12.00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 24. januar 2018 om formiddagen.   
 
Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevant dokumentation sendes online via linket her på siden.