Jobbet "Bioanalytiker specialister til erytrocytserologi, Klinisk Immunologi, Transfusionscentret i Næstved" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 77 B, 4700 Næstved

Dit næste skridt

Vi søger to bioanalytiker specialister til erytrocytserologi-området 01.03.18 eller efter aftale. For begge stillinger er der tale om fastansættelse med en ugentlig arbejdstid på 37 timer. 

Har du erfaring indenfor Klinisk Immunologi og har du lyst til at være en del af Transfusionscentret i Næstved, er en af stillingerne måske noget for dig. 

Vi ønsker nye kolleger der

 • Er autoriserede bioanalytikere og har erfaring fra klinisk immunologi og transfusionsmedicin
 • Arbejder kvalitetsbevidst og ansvarsfuldt
 • Er fleksible og serviceorienterede
 • Har overblik og kan lide at have travlt
 • Er mødestabile
 • Har gode samarbejdsevner og en positiv tilgang til arbejdet
 • Taler, læser og skriver dansk
 • Har flair for IT og er vant til pc'en som et dagligt arbejdsredskab
 • Kan arbejde selvstændigt

I begge stillinger skal man deltage i 

 • Det daglige rutinearbejde
 • Kvalitetsarbejdet, f.eks. skrive og vedligeholde instruktioner, validere/kvalificere analyser og apparatur, vedligeholde logbøger o.a.
 • Implementering af nye analyser og nyt apparatur
 • Problemløsning for alle vores afdelinger i regionen
 • Den faglige og teknologiske udvikling i området
 • Validering af ProSang (vores laboratoriesystem)
 • Uddannelse af bioanalytikerstuderende og efteruddannelse af afdelingens personale

Den ene specialist skal endvidere bruge ca. halvdelen af stillingen til drift, vedligehold og udvikling af afdelingens laboratoriesystem ProSang i samarbejde med kvalitetsbioanalytikeren indenfor området.

Oplæring finder sted efter et individuelt tilpasset oplæringsprogram.

Arbejdstider

Den primære arbejdstid er 8-15.30 på hverdage. Stillingen er som udgangspunkt vagtfri, men der kan være tale om enkelte vagter i perioder med spidsbelastning.

Vi tilbyder

 • To spændende og fagligt udfordrende stillinger i en afdeling med mange nye udfordringer og fokus på udvikling.
 • Gode muligheder for efteruddannelse, både internt i afdeling og på eksterne kurser 
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftale/overenskomst og principperne for ny løn

Klinisk Immunologisk Afdelings organisering og profil

Vi er en stor organisation med ca. 130 ansatte. Vi er en fælles regional afdeling med hovedafdeling på Næstved. Denne flyttes til Køge, når det nye universitetssygehus står klar i 2022. Vi betjener alle regionens sygehuse og har afsnit på regionens sygehuse i Slagelse, Holbæk, Nykøbing Falster og Roskilde. På disse afsnit udføres donortapning og patientnære analyser. I Næstved udføres, udover donortapning og patientnære analyser, al komponentproduktion, specialserologi, virusanalyser og immunologiske udredninger. Der udføres også donortapning i Køge og i vores to mobile enheder. Vi høster stamceller i Roskilde. Disse forarbejdes og opbevares i Næstved. 

Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter DS/ISO 15189 og inspiceres af Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til blod- og vævsloven.

Vi er en uddannelsesaktiv afdeling med bioanalytiker-, speciale- og phd-studerende. Endvidere har afdelingen en del forskningsaktivitet, fortrinsvis indenfor Det Danske Bloddonorstudie, psoriasis, gigt, biomarkører for tidlig cancer og stamceller.

I Næstved er vi ca. 60 ansatte. Medarbejdegruppen består af bioanalytikere, sygeplejersker, SSA'er, servicemedarbejdere, sekretærer, akademikere og læger.

I området Erytrocytserologi, som begge stillinger er en del af, er der ansat 8 bioanalytiker, der varetager analysearbejdet i dag og vagtperioden. Specialister og de vagtgående bioanalytikere refererer til den ledende bioanalytiker. Specialisterne indgår i et fagteam sammen med den ledende bioanalytiker, den lægefaligeansvarlige læge og områdets kvalitetsbioanalytiker. Fagteamet er ansvarlig for kvaliteten og udviklingen i området og har et tæt samarbejde.

Yderligere oplysninger om stillingerne og funktionsbeskrivelse fås ved henvendelse til ledende overbioanalytiker Susanne Egstrand, 40 20 22 99.

Ansøgningsfrist 18.01.18

Samtaler 26.01.18

Du må gerne i din ansøgning angive hvilken af de to stillinger du søger.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave