Jobbet "Bioanalytikere til Klinisk Immunologisk afdeling, Blodbanken på Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
 
Vi søger bioanalytikere med kendskab til klinisk immunologi til to stillinger på fuld tid pr. 1. februar 2018. Du skal have flair for både manuelle analyser og automatiserede laboratorieprocedurer og efter passende oplæring kunne indgå i døgnvagtordningen. 
 
I Blodbanken arbejder ca. 70 bioanalytikere og laboranter i samarbejde med sygeplejersker og sekretærer, læger og andre forskere. 
 
Laboratorierne på Klinisk Immunologisk Afdeling Rigshospitalet omfatter følgende specialer: transfusionsmedicin, blodtypeserologi og blodtypegenetik. Fraktionering af donorblod, Kvalitetskontrol og Viruslaboratorium. Stamcellelaboratorium, samt Forsknings- og Udviklings- laboratorium herunder Biobank. 
 
Laboratorierne ledes af en afdelingsbioanalytiker og arbejdsopgaverne varetages dels af bioanalytikere som har valgt en fast funktion i ét laboratorium og bioanalytikere der rokerer mellem laboratorierne. Du vil som nyansat komme til at rokere mellem rutinefunktionerne, så du får gode kompetencer indenfor de forskellige områder.  
 
Oplæring vil i første omgang foregå i laboratorierne for blodtypeserologi, transfusionsmedicin, herunder hæmostaseanalyser og fraktionering af blodkomponenter. 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling indgår i uddannelsen af bioanalytikerstuderende i Region Hovedstaden og alle vore bioanalytikere deltager i en del af den kliniske undervisning og sidemandsoplæring.   
 
Vi tilbyder: 
 • Arbejde vekslende mellem manuelt arbejde og arbejde på automatiseret analyseudstyr 
 • Den enkelte medarbejder er et vigtigt led i det daglige teamwork 
 • Kompetenceudvikling og ny viden er et vigtigt led i arbejdet 
 • Vi arbejder med den højeste kvalitet i laboratoriearbejdet, samt ikke mindst i servicen overfor vore brugere 
 • Vores gode arbejdsmiljø er baseret på humor, gensidig tillid og respekt 
 • Vores værdier er professionalisme, udvikling, liv og samspil (PULS) 
Vi forventer at du:  
 • Har autorisation som bioanalytiker 
 • Er selvstændig og har gode samarbejdsevner 
 • Har kendskab til IT på brugerniveau 
 • Har flair for teknisk udstyr 
 • Har sans for orden og systematik  
 • Er fleksibel og ansvarsbevidst 
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer 
Ansættelsesvilkår 
Stillingerne er fuldtidsstillinger og er til besættelse den 1. februar 2018. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Bioanalytiker og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
 
Ansøgningsprocedure 
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Lis Paulsen tlf. 35 45 34 82 eller mail: lis.paulsen@regionh.dk 
 
Du kan også læse om afdelingen på vores hjemmeside www.regionh.dk/Blodbanken  
 
Ansøgningsfristen er søndag den 15. januar 2018. Vi forventer at afholde samtaler i uge 3. 
 
Ansøgning og CV sendes online via linket herunder.