Jobbet "Afdelingsbioanalytiker" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Afdelingsbioanalytiker  
Ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital (Herlev matriklen) 
 
Vi søger en ambitiøs og initiativrig bioanalytiker, der kan varetage stillingen som afdelingsbioanalytiker for DNA-sektionen med ansvaret for DNA-baseret patientdiagnostik og opgaver indenfor afdelingens forskningsaktiviteter.  
Arbejdet med patientdiagnostik omfatter indsamling og administration af biobanker, DNA-analyser vha. Sanger-sekventeringer, next-generation sekventering og simple DNA analyser, fx TaqMan-analyser, og fremover også analyser af cellefrit DNA i plasma fra patientprøver. Forskningsaktiviteterne deler i høj grad udstyr og metoder med patientdiagnostikken, men er forskellige mht. krav til analysekvalitet og logistik. Koordinering og prioritering af sektionens aktiviteter vil udgøre væsentlige opgaver. Du skal sammen med sektionens øvrige personale være ansvarlig for udvikling af sektionens analyserepertoire og –kapaciteter. 
Der er derudover fælles opgaver i afdelingsbioanalytikergruppen, såsom personaleansvar og administrative opgaver. 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den gældende overenskomst.  
Ansøgningsfristen er den 19. januar 2018. Ansættelsessamtaler påtænkes afholdt i uge 4 og 5. 
 
 
Om afdelingen: 
Klinisk Biokemisk Afdeling er en fusioneret afdeling på 2 matrikler, Herlev og Gentofte. 
Vi er en af landets største klinisk biokemiske afdelinger og leverede ca. 15 mio. analyseresultater i 2017 med en meget effektivt tilrettelagt produktion. Herlev og Gentofte Hospital er et universitetshospital og vi står for en betydelig forskningsaktivitet på højeste internationale niveau om årsager til, forebyggelse af og arvelighed af store folkesygdomme som blodprop i hjertet, slagtilfælde, kræft, lungesygdomme, psykiatriske lidelser, autoimmune tilstande mm. 
Afdelingens ledelsesteam består af afdelingsledelsen, kvalitetsleder, professorer og øvrige sektionsansvarlige speciallæger samt afdelingsbioanalytikere fra begge matrikler.  
Afdelingens vision er at være blandt de bedste universitetsafdelinger til at understøtte de kliniske afdelinger i sygdomsbehandling og sundhedsfremme ved at  
   levere relevante og rettidige analysesvar og bidrage til optimale patientforløb 
   give værdifuld undervisning 
   forske på højeste internationale niveau til gavn for fremtidig patientdiagnostik og –behandling. 
Hospitalet strategiske indsatsområder omfatter ”Godt behandlet”, ” Fokus og Forenkling”, og ”Ventet og Velkommen”. På Klinisk Biokemisk Afdeling betyder det bl.a. at patienterne og patientprøver bliver fagligt godt behandlet, at personalet bliver godt behandlet i deres arbejde og at afdelingen er værdsat af patienter og samarbejdspartnere. 
 
Specifikt for Herlev matriklen:  
Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev matriklen er analyselaboratorium for Herlev Hospital og udfører ca. 7 millioner analyser om året og har ca. 350.000 patientkontakter. Der er ansat ca. 90 bioanalytikere og laboranter. Herlev Hospital er et landets største kræfthospitaler og DNA-sektionen skal medvirke til at styrke diagnostik, patientforløb, forskning og udvikling indenfor bl.a. denne sygdomsgruppe. 
 
Afdelingsbioanalytikernes opgaver: 
Du skal være den daglige leder af DNA-sektionen og være ansvarlig for den daglige drift, herunder personaleledelse og kvalitetssikring. 
 
Du skal sørge for, at sektionens opgaver løses rationelt og med optimal udnyttelse af ressourcerne. Du deltager i valg af ny teknologi, validering af analysemetoder og valg af analyserepertoire. Du har ansvar for den daglige drift i DNA-sektionen, herunder analysearbejde, kvalitetssikring, arbejdstilrettelæggelse, evaluering og udvikling af medarbejdernes kompetencer, undervisning, indkøb, vedligeholdelse, fejlfinding og vedligehold af udstyr og reagenser. Du er ansvarlig for, at der foreligger opdaterede analyse- og apparatforskrifter, og for medarbejdernes trivsel, efteruddannelse og kompetenceudvikling. 
 
Du koordinerer driftsmæssige opgaver i DNA-sektionen med den sektionsansvarlige speciallæge og forsknings- og udviklingsopgaver med afdelingens professorer og seniore forskere. Organisatorisk refererer du til afdelingsledelsen, herunder den ledende bioanalytiker i relation til personaleansvar og administrative opgaver. 
 
Du indgår i afdelingens ledelsesteam sammen med de øvrige afdelingsbioanalytikere. 
Afdelingsbioanalytikerne samarbejder, holder sig orienteret om hinandens områder på tværs af matriklerne, og afløser i et vist omfang hinanden. 
Herudover arbejder du sammen med afdelingens læger og andre forskningsaktive. 
Dine nærmeste underordnede er sektionens bioanalytikere og øvrige personale, herunder forskningsansatte. 
 
Afdelingsbioanalytikerne har ansvar for udarbejdelse af vagt-, arbejds- og ferieplaner for laboranter og bioanalytikere. 
 
Kvalifikationer: 
Autorisation som bioanalytiker 
Stor praktisk erfaring fra en større Klinisk Biokemisk Afdeling 
Erfaring med og interesse for personaleledelse 
Erfaring med og interesse for DNA-analyser 
Erfaring med og interesse for forskning og udvikling 
Erfaring med og interesse for implementering af IT og automatisering 
Gode samarbejdsevner 
Evt. lederuddannelse, ellers er du indstillet på at tage regionens lederuddannelse og relevant uddannelse på masterniveau.  
 
 
Yderligere information:  
Professor, overlæge Stig E Bojesen, tlf. 38 68 38 43 
(E-mail: Stig.Egil.Bojesen@regionh.dk) 
Professor, overlæge Børge G Nordestgard, tlf. 38 68 32 97 
(E-mail: Boerge.Nordestgaard@regionh.dk) 
Ledende bioanalytiker Kristina Rasmussen, tlf. 38 68 33 15 
(E-mail: Kristina.Rasmussen@regionh.dk) 
Ledende overlæge Pia R. Kamstrup, tlf. 38 68 33 13 
(E-mail: Pia.Roerbaek.Kamstrup@regionh.dk) 
 
 
Ansøgning og CV indsendes  inklusive dokumentation af uddannelse og tidligere beskæftigelse bedes vedhæftet.