Jobbet "Psykologer til 3-årige kandidatstillinger, intensive psykiatriske sengeafsnit SL2 og SL3, Psykiatrien Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Er du nyuddannet psykolog og ønsker at uddanne dig inden for psykiatri og psykologisk behandling, er følgende stilling måske noget for dig.

Vi søger to psykologer til nyoprettede 3-årige kandidatstillinger med start 01.01.18. Stillingerne er på to nyetablerede intensive, psykiatriske sengeafsnit (SL2 og SL3), og foregår som led i en opnormering af sengeafsnittene. Stillingerne er som udgangspunkt på fuld tid.

Vi søger psykologer med interesse for psykiatrien. Psykologer der ønsker at medvirke til behandling og udredning af patienter med svær psykisk sygdom i en fase af deres liv, hvor ting er så svært, at de er nødt til at være indlagt på et lukket intensivt psykiatrisk sengeafsnit.

Vi tilbyder gode muligheder for at udvikle dine kundskaber inden for psykiatri, psykopatologi og psykologisk behandling i en tidsbegrænset 3-årig kandidatstilling. Målet er, at du opnår din autorisation indenfor din 3-årige ansættelse. Vi stiller vores erfarne psykologer til rådighed for din oplæring og supervision. Efterfølgende kan der være mulighed for fastansættelse eller videreuddannelse til specialpsykolog, hvis du er interesseret i det.

Sengeafsnittene er beliggende i det smukke, nybyggede psykiatriske hospital i Slagelse, og er en del af Psykiatrien i Region Sjælland. Aktuelt er der en psykiatrisk akut modtagelse og fire almene, integrerede sengeafsnit. To af disse sengeafsnit omorganiseres per 1. januar 2018 til intensive afsnit. Ansættelserne finder sted på disse sengeafsnit. Omorganiseringen af afsnittene finder sted i tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Da indførelsen af kandidatstillinger er et nyt initiativ, samtidig med at afsnittene omorganiseres, vil der være gode muligheder for, at du kan være med til at præge stillingen og dens funktion helt fra begyndelsen. Vi ønsker, at du skal være med til at understøtte en ny kultur med større fokus på psykologisk behandling, brugerinddragelse, reduktion af tvang samt god kvalitet i behandlingen.

Vi arbejder tværfagligt; primært inden for den kognitive referenceramme. Flere af vores psykologer arbejder med CBT, DAT og schematerapi. Der er mulighed for at etablere kortere gruppetilbud på sengeafsnittet i det omfang, at dette matcher dine kvalifikationer.

Dine arbejdsopgaver vil primært komme til at bestå af: varetagelse af patientforløb, diagnostisk udredning, samtale behandling, kognitiv vejledning og undervisning samt kognitive undersøgelser. Derudover vil der - afhængig af ansøgers særlige interessefelt eller kompetencer – være mulighed for at udvikle niche-opgaver til gavn for afdelingen. F.eks. udvikling af og undervisning i miljøterapeutiske strategier.

Vi søger psykologer som har

  • Interesse for psykiatri
  • Flair for at skabe god patientkontakt
  • Erfaring med behandlingsarbejde og/eller udredning
  • Viden om kognitiv metode
  • Gode samarbejdsevner, respekt for individet og fokus på håbet om at komme sig

Indhentelse af referencer og straffeattest (§22) indgår som en fast procedure i forbindelse med besættelse af en stilling.

Ønsker du yderligere informationer, kan du kontakte Kristen Kistrup, 30 57 44 72.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.