Jobbet "Introduktionsstilling - Oftalmologi" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sdr. Boulevard 29, Indgang 132, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital, tilbyder 1-årige klassificerede introduktionsstillinger (420217-44.i.01, 420217-44.i.02, 420217-44.i.05) i Oftalmologi. Stillingerne ønskes besat pr. 1. april 2018 eller efter aftale.   
 
Stillingerne er rettet mod speciallægeuddannelse i Oftalmologi, og har berøringsflader med mange specialer, herunder neurologi, øre-næse-hals og endokrinologi.   
 
Vi tilbyder ansættelse i et dynamisk klinisk speciale, hvor udviklingen præges af mange nye behandlingsformer. Øjenafdelingen har en høj forskningsaktivitet, så der er også mulighed for deltagelse i forskning. Til stillingen er knyttet et uddannelsesprogram med god introduktion, superviseret klinisk uddannelse, og 2 dages teoretisk kursus.   
 
I øjenspecialet møder man patienter i alle aldersklasser, fra for tidligt fødte børn til gamle. Specialet giver mulighed for håndtering af en stor mængde forskelligt apparatur og er præget af en rivende teknologisk udvikling. Stillingen fordrer, at du er selvstændig, god til at kommunikere og ansvarlig – den faglige indsigt og de praktiske håndgreb får du undervejs.   
 
Arbejdstilrettelæggelse  
Efter introduktion fungerer du selvstændigt under supervision i ambulatoriet. Man går i 8-skiftet tilkaldevagt fra hjemmet i tilslutning til tilstedeværelse efter 3-6 måneder i specialet.  
 
Løn- og ansættelsesforhold  
I henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger. 37 timer ugentligt.  
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.   
 
Afdelingen  
Afdelingen omfatter alle subspecialer indenfor oftalmologien: Børne-, neurooftalmologi, medicinske øjensygdomme, grøn stær, kirurgi af nethinde- og glaslegeme, tårevejene, øjenlåg og øjenmuskler samt laserbehandlinger. Afdelingen har alle hoved- og regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner for hele Region Syddanmark.  
 
Som en del af introduktionsstillingen afholdes speciale-specifikt introduktionskursus.  
 
Klinikken deltager i uddannelsen af lægestuderende. Der er mulighed for at opnå undervisningserfaring, hovedsageligt internt i afdelingen.  
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:   
Ledende overlæge Gerda Nørrelykke Møller, gerda.moeller@rsyd.dk (tlf. 6541 2789), eller   
uddannelsesansvarlig overlæge Majbrit Lind, majbrit.lind@rsyd.dk (tlf. 6541 1635).  
 
Målbeskrivelse for specialet Oftalmologi, udarbejdet af Dansk Oftalmologisk Selskab (januar 2014), findes på: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/specialeplanlaegning/~/media/E416418B879B41B5B97BDB85B23AD83F.ashx  
 
Yderligere oplysninger om uddannelsen kan findes her: http://www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk/speciallaegeuddannelsen
 
Motiveret ansøgning med vedhæftet CV og kopi af autorisation sendes elektronisk via nedenstående link.   
Bemærk, at ansøgningsfristen er onsdag den 3. januar 2018 kl. 12.00.   
Der forventes afholdt ansættelsessamtaler torsdag den 4. januar 2018.