Jobbet "ortopædkirurgisk afdelingslæge" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
En 1-årig stilling som vikar for afdelingslæge ved Hvidovre Hospitals ortopædkirurgiske afdeling er ledig til besættelse 1. februar 2018 eller snarest derefter. 
Stillingen ønskes besat med speciallæge i ortopædisk kirurgi med alsidig erfaring i og interesse for almen traumatologi. 
Ved ansættelsen er der mulighed for at opnå større erfaring inden for mere kompleks frakturbehandling. 
 
Speciallægen forventes:  
 
At have rutine i grundlæggende traumekirurgi 
At deltage aktivt i videreudviklingen af den traumatologiske kirurgi samt deltage i afdelingens forskning 
At have forskningserfaring 
At deltage i afdelingens kvalitetsarbejde 
 
Afdelingslægen skal desuden deltage i både den præ- og postgraduate undervisning, udfærdigelse af instrukser og deltage i instruktion af yngre læger, sygeplejepersonale samt ergo- og fysioterapeuter. 
 
Afdelingslægen skal kunne varetage den akutte operative aktivitet, der er forbundet med vagtforpligtelsen inklusive børnetraumatologi. 
 
Den ledige stilling er med bagvagtsfunktion både hverdage, lørdage, søndage og helligdage med vagthyppighed ca. hver 3. uge med vagt fra kl. 08.00 til kl. 18.00 (08.00 – 15.00 i weekender) og herefter rådighed i hjemmet.  
Afdelingen er delt op i sektioner. 
 
Den nuværende lægenormering består af en ledende overlæge, to professorer, 3 sideordnede overlæger, 23 overenskomstansatte overlæger, en vagtfri forskningsoverlæge, 10 afdelingslæger, en speciallæge i kardiologi tilknyttet hoftefrakturenheden, 2 afdelingslæger i skadestuen, 14 hoveduddannelsesstillinger, 8 introduktionsstillinger, 13 læger i klinisk basisuddannelse og 5 læger i almen blokstilling. 
 
Ansøgning bedes sendt elektronisk.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til ledende overlæge Peter Gebuhr - tlf. 38 62 23 30