Jobbet "Introduktionsstilling Ortopædkirurgisk afdeling" er udløbet

Region Midtjylland

Ortopædkirurgisk Afdeling, læger

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Ledig I-stilling Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Horsens
Stillingsnr. 6006.05.42.I.01

Vil du gerne indenfor på en Ortopædkirurgisk afdeling, hvor du lærer de ortopædkirurgiske behandlingsmetoder samt akutkirurgi? 

Ved Ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Horsens har vi en introduktions-lægestilling ledig til besættelse 1. marts 2018.

Vi tilbyder
Afdelingen dækker ortopædkirurgi på hovedfunktionsniveau – og vi har kompetencer indenfor skulder/albue, hofte og knæalloplastik, knæligamenter og idrætstraumatologi, samt fod/ankelkirurgi. Herudover dækker vi skulder, fod/ankel, hofteskopi og idrætstraumatologi på regionsniveau. Regionshospitalet Horsens har status som akutsygehus, hvor vi skal dække traumemodtagelsen – herunder den akutte ortopædkirurgi.

Du kan forvente
Som introduktionslæge bliver du tilknyttet speciallægerne i kompetenceområderne, hvor der er stor mulighed for oplæring. Du får særlige dage i Ortopædkirurgisk Klinik, hvor der også er superviseret idrætsklinik, dage på Dagkirurgisk Center samt dage med funktioner på Operationsgangen – her vil du operere selvstændigt eller sammen med andre under supervision. Herudover kan du i dagtiden blive tilkaldt til Akutafdelingen - om natten har du vagten i Skadestuen fra kl. 22 til kl. 8. Du vil derfor få mulighed for en grundlæggende uddannelse indenfor et bredt spektrum af ortopædkirurgien. Du kan forvente tilskud til kursusaktivitet – eksempler på kurser er ATLS, AO basic, Basiskursus i artroskopisk kirurgi, muskuloskeletal ultralyd.  Typisk 2 kurser om året.

Med introduktionsstillingen er det meningen, at du skal blive klar til en hoveduddannelsesstilling. Derfor vil der være mulighed for et mindre forskningsprojekt. Vi har to forskningsansvarlige i afdelingen, som vil hjælpe med dette.

Uddannelse prioriteres meget højt og vi har både en uddannelses ansvarlig overlæge og yngre læge. Der holdes jævnligt uddannelsesmøder, hvor alle yngre læger og ledelsen sammen med den uddannelsesansvarlige overlæge deltager. Vi har vores egen artroskopisøjle, hvor man kan øve sig på en model i Ortopædkirurgisk Klinik.

Vi er en velfungerende afdeling, hvor god stemning og humor bliver vægtet højt. Som ansat på Regionshospitalet Horsens har du mulighed for at benytte dig af de forskellige wellness tilbud, der er til medarbejderne – chill out room, massage, take away samt forskellige muligheder for idræt.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Afdelingen har aktuelt et mellem- og bagvagtslag. Som introduktionslæge bliver du placeret i mellemvagten og vil have delt vagt (kl. 8-15 og kl. 15-8). Mellemvagterne har 8 skiftet vagt. Aflønning er i henhold til overenskomst med FAYL.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, kan du kontakte Ledende overlæge Karsten Krøner på telefon 7842 7251, uddannelsesansvarlig overlæge Ole Kristensen på telefon 7842 7165 eller Afdelingslæge- og uddannelsesansvarlig yngre læge Mathias Bjerring Ho på telefon 7842 7201.

Se i øvrigt afdelings hjemmeside på www.hospitalsenheden-horsens.dk

Ansøgningsfrist
Ansøgningen sendes elektronisk via nedenstående link senest den 19.01.2018.
Ansættelsessamtaler primo uge 4.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale