Jobbet "Arbejdsmiljøkoordinator til Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Allé 15, Indgang 53, 5700 Svendborg

Dit næste skridt
Medicinsk Afdeling M/FAM søger pr. 1. marts 2018 - eller efter aftale - en arbejdsmiljøkoordinator med flair for kommunikation, og som er skarp, struktureret og selvstændigt arbejdende.   
 
Stillingen omfatter udover arbejdsmiljøopgaven stabsfunktion for afdelingsledelsen med opgaver indenfor kommunikation og IT. Der vil være både driftsrutine- og udviklingsopgaver, herunder mødeindkaldelser, referatskrivning, samt stabsfunktion for afdelingsledelsen i forbindelse med trivsel, rekruttering og fastholdelse.  
 
De primære opgaver vil være:  
 • understøttelse af arbejdsmiljøarbejdet, samt koordinatorfunktion med reference til afdelingsledelsen (se: funktionsbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinator
 • ansvarlig for et sikkert arbejdsmiljø, herunder sikre at gældende lovgivning og regler bliver overholdt og implementeret i organisationen, herunder udfærdigelse af APV 
 • planlægning, gennemførelse og afrapportering af interne og eksterne audits 
 • bistå afdelingsledelsen med håndtering af udvalgte områder indenfor HR, bl.a. sygefravær 
 • deltage i udvikling og implementering af afdelingens interne og eksterne kommunikation, herunder elektroniske platforme (afdelingen arbejder med mit forløb, tele-KOL, intranet, designportal, virtuelle konsultationer m.v.) 
 
Vi ønsker en medarbejder, som:  
 • har erfaring med og interesse for arbejdsmiljøarbejdet 
 • har gennemført obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse eller er villig til dette 
 • har erfaring med og kendskab til håndtering af sygefravær  
 • er en stærk kommunikator og besidder gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt 
 • kan skabe og udvikle gode samarbejdsrelationer på alle niveauer i organisationen 
 
Vi forventer, at du:   
 • som person er struktureret, løsningsorienteret og god til at bevare overblikket  
 • arbejder selvstændigt med præcision og følger opgaverne til dørs, men også en god teamplayer 
 • har et stort engagement i samarbejdet med ledere, medarbejdere og kollegaer  
 • har en robust personlighed og vant til at håndtere mange forskelligartede opgaver  
 • trives med at tage ansvar 
 • er god til at kommunikere og føler dig godt tilpas i en udadvendt rolle 
 • deltager i rutineopgaver, herunder en vis grad af ad-hoc serviceopgaver 
 
Vi kan tilbyde:  
 • en stor dynamisk afdeling, der arbejder fremadrettet og lægger vægt på høj faglighed 
 • et spændende og udfordrende job, hvor du har ansvaret for at sikre, at sikkerheden og arbejdsmiljøet er i top 
 • et godt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor vi har en uhøjtidelig tone og en positiv indstilling til hverdagens udfordringer 
 
Medicinsk Afdeling M/FAM er en stor afdeling som modtager uselekterede intern medicinske patienter, samt en fælles akutmodtagelse (FAM). Afdelingen har i alt 9 afsnit fordelt på 2 matrikler, Svendborg og Nyborg. Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen: lungemedicin, endokrinologi, reumatologi, gastroenterologi, infektionsmedicin og kardiologi.   
 
Afdelingen har 3 sengeafsnit: Medicinsk Sengeafsnit og Kardiologisk Sengeafsnit MK/KARMA med hver 36 senge, samt en Fælles Akutmodtagelse FAM med 16 senge. Akutte patienter modtages i FAM og KARMA.  
Alle specialer har tilhørende ambulant virksomhed i Svendborg med undtagelse af Mave/tarmmedicinsk Ambulatorium, der ligger i Nyborg.  Herudover er der i Svendborg et Diagnostisk Center OUH, som modtager patienter fra hele Fyn med mistanke om alvorlig sygdom (MAS) og patienter med metastase uden kendt primærtumor (MUP).  
 
Afdelingen har en velfungerende arbejdsmiljøorganisation med 11 arbejdsmiljøgrupper. Et godt samarbejde med de øvrige arbejdsmiljøområder på matriklen og med OUH´s arbejdsmiljøfunktion.
 
Afdelingens optageområde er på 170.000 indbyggere, og der er årligt i størrelsesorden 7.500 indlæggelser og 60.000 ambulante besøg. I FAM er der 33.600 patientkontakter, heraf er ca. 40% medicinske.   
I Medicinsk Afdeling M/FAM er der i dag ansat 420 medarbejdere, heraf er 62 lægesekretærer, 263 sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter, 95 læger.    
Afdelingens budget er i størrelsesorden kr. 240 mio. 
 
Forskning 
I Medicinsk Forskningsafdeling tilknyttet Medicinsk Afdeling M/FAM foregår forskning på et højt nationalt og internationalt niveau med bl.a. flere ph.d. Afdelingen har en professor, forskningslektorer og aktuelt ph.d studerende i indenfor specialerne reumatologi, endokrinologi og kardiologi.  Afdelingen har været førende indenfor telemedicinske løsninger og har løbende udviklet og efterfølgende implementeret dette i klinisk praksis.  
 
Yderligere oplysninger 
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Mette Worsøe, telefon 63 20 22 18, mail: mette.worsoe@rsyd.dk eller oversygeplejerske Mathilde Schmidt-Petersen, telefon 63 20 22 12, mail: mathilde.schmidt-petersen@rsyd.dk.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  
 
Ansøgning modtages gerne elektronisk. Ansøgningsfristen er 18. januar 2018.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. januar 2018.