Jobbet "Psykolog til Distriktspsykiatrien, Psykiatrisygehuset Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Spændende og alsidig stilling til klinisk psykolog/specialpsykolog

Vi søger en psykolog til udredning, diagnostik og samtale behandling i vores distriktspsykiatriske ambulatorium i Slagelse. Du må meget gerne være uddannet specialpsykolog, specialist i psykopatologi eller neuropsykolog (med lyst til at udvide dit arbejdsfelt). Alternativt søger vi en yngre psykolog, der ønsker at efteruddanne sig indenfor voksenpsykiatri.

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge og ønskes besat 01.04.18.

Distriktet er én samlende enhed med patienter i hhv. Slagelse, Sorø og Ringsted. Vi forsøger, at skabe sammenhæng mellem enhederne gennem personalemøder og temadage, ligesom vi hjælper hinanden på kryds og tværs. Vi er i alt ca. 40 medarbejdere – læger, specialpsykologer under uddannelse, psykolog, sygeplejersker, OPUS behandlere og sekretærer.

Distriktspsykiatrien i Slagelse modtager borgere over 18 år til ambulant behandling fra Slagelse Kommune. Vores målgruppe er primært patienter med psykotiske lidelser, bipolare lidelser samt en blandet gruppe af komplekse patienter med ko-morbide tilstande. 

Dine nærmeste samarbejdspartnere vil foruden patienten og dennes pårørende være dine kolleger i distriktspsykiatrien samt personalet på vores sengeafsnit i Slagelse. Derudover samarbejdes med personale på bosteder, personale i socialpsykiatrien, Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM), Psykiatrisk Klinik i Slagelse, samt kommuner, praktiserende læger, hjemmeplejen mm.

Vi er dynamisk og engageret personalegruppe, der prioriterer trivsel og arbejdsmiljø højt under systematisk supervision. Vi arbejder primært inden for den kognitive referenceramme.

Vi tilbyder dig

En stilling i et spændende og velfungerende ambulatorium, hvor vi arbejder tværfagligt med vægt på kollegial sparring og tværfaglige konferencer. Vi er aktuelt i proces med omlægning af vores arbejdsprocesser og metoder, du vil derfor have rig mulighed for at påvirke indholdet af din stilling, dine arbejdsfunktioner samt stedets faglige udvikling gennem din faglighed og dit engagement.

Dine arbejdsopgaver vil være

  • Visitation
  • Diagnostiske udredninger
  • Neurokognitive undersøgelser
  • Samtale behandling
  • Varetagelse af patientforløb
  • Supervision af tværfaglig eller monofaglig karakter afhængig af dine kvalifikationer
  • Deltagelse i tværfaglige konferencer
  • Deltagelse i det tværregionale psykologsamarbejde
  • Varetagelse af krisebehandling ved behov
  • Medvirken i undervisnings- og vejledningsopgaver efter behov og kvalifikationer

Du vil modtage supervision af vores erfarne psykologer afhængigt af dit behov og dine kvalifikationer.

Dine kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en specialpsykolog eller en psykolog med erfaring inden for psykopatologi eller neuropsykologi. Alternativt en yngre psykolog, der ønsker at efteruddanne sig indenfor psykiatri. Du skal have lyst til at arbejde med testning, udredning og behandling af vores sommetider temmelig komplekse patienter. Det vil være en fordel hvis du allerede har erfaring inden for psykiatrien samt erfaring med kognitiv terapi.

Lyder ovenstående som noget for dig, hører vi gerne fra dig.

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte afdelingssygeplejerske Brigitte Anderson, 24 98 19 78.

Løn og ansættelsesvilkår
Sker efter gældende overenskomst med psykologforeningen. Indhentelse af referencer og straffeattest (§22) indgår som en fast procedure i forbindelse med besættelse af stillingen.

Samtaler 13.02.18 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.