Jobbet "Fast stilling som ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen OUH Odense" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Stillingen er på 37 timer/uge og er ledig til besættelse d. 1/3-2018.  
 
Om stillingen 
Du ansættes i Rehabiliteringsafdelingen og dine opgaver vil primært være varetagelse af ergoterapi til patienter indlagt på Onkologisk afdeling R og Hæmatologisk afdeling X. Sekundært på Hjertemedicinsk afdeling B og Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk afdeling T. 
Arbejdet foregår på hverdage i tidsrummet kl. 7.30 og 18. Der indgår i øjeblikket ikke weekendarbejde i stillingen. 
 
Om os 
Rehabiliteringsafdelingen er en afdeling for fysioterapeuter og ergoterapeuter, der dækker OUHs kliniske afdelinger. Der er ca. 180 ansatte, organiseret på 2 matrikler (Odense og Svendborg). Afdelingen er opdelt i 5 funktionsområder med tværfaglige, selvfungerende grupper, samt et sekretariat og en gruppe social- og sundhedsassistenter.   
Du vil blive en del af Funktionsområde 2, der består af 3 selvfungerende grupper, der refererer til en ledende terapeut. Den selvfungerende gruppe, som du vil blive tilknyttet, RX-gruppen, består af 7 fysioterapeuter og en ergoterapeut med særlige kompetencer inden for det onkologiske og hæmatologiske speciale. 3 fysioterapeuter i gruppen arbejder primært med lymfødembehandling. Gruppen er kendetegnet ved at have et højt fagligt engagement, stor ansvarsfølelse og høj grad af fleksibilitet. Arbejdet i gruppen er generelt dynamisk med indlæggelsesforløb, der er præget af korte patientforløb og et højt flow af patienter. Du får et selvstændigt arbejde, med høj grad af indflydelse på egen arbejdssituation og mange dygtige og engagerede kolleger, som har stort fokus på faglig udvikling. 
 
Dine arbejdsopgaver: 
Du indgår i det daglige kliniske arbejde på afdelingerne, hvor der er tæt kontakt mellem de tværfaglige samarbejdspartnere, det vil sige fysioterapeuter, læger og plejepersonale.
 
Opgaverne vil hovedsagligt være ergoterapeutisk udredning, herunder ADL-vurderinger, vurdering af funktionsniveau, kognitiv vurdering, synkevurderinger, vurdering af behov for behandlingsredskaber, udarbejdelse af genoptræningsplaner samt kontakt med kommuner og pårørende for at sikre en god udskrivelse.
Herudover vil der være ambulant vurdering og behandling af hoved-halskræft patienter. Alle opgaver skal løses i perspektivet ”Patienten først – Helhed og ansvar - Højeste faglighed”. 
 
Du vil have et tæt samarbejde med ergoterapeuten fra gruppen, som dækker det hjertemedicinske og thoraxkirurgiske område, og I prioriterer og koordinerer sammen de ergoterapeutiske interventioner indenfor de nævnte områder.  
 
Om dig: 
Du
  • har erfaring med det onkologiske og hæmatologiske speciale samt neurorehabilitering  
  • har kendskab til at arbejde på sygehus og behersker F.O.T.T.
  • er ivrig efter faglig udvikling, og formidler gerne ergoterapeutisk faglighed til kolleger samt samarbejdspartnere på afdelingerne
  • trives med en omskiftelig hverdag og kan lide at arbejde selvstændigt
  • er ansvarlig og fleksibel og kan prioritere dine arbejdsopgaver
  • opfatter dig selv som fysisk og psykisk robust og kan bevare overblikket og roen i et dynamisk miljø
  • er let omstillelig og har en anerkendende og positiv tilgang til dine arbejdsopgaver, dine kolleger og dine samarbejdspartnere 
  • er bevidst om din rolle som ergoterapeut og som tværfaglig samarbejdspartner. Du har en god patientkontakt, er motiverende, og forstår at inddrage patienterne i deres indlæggelsesforløb 
  • lægger vægt på at opbygge et godt samarbejde og medvirker til god trivsel på arbejdspladsen
 
Løn- og ansættelsesforhold 
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. 
Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.  
Da Rehabiliteringsafdelingen er en tværgående afdeling på 2 matrikler, kan der forekomme arbejde på både Odense og Svendborg matriklen. 
 
Hvis du har spørgsmål 
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte: 
Ledende terapeut Eva Friis Kamelarczyk: eva.friis.kamelarczyk@rsyd.dk  tlf.: 21 59 10 30 
Ergoterapeut Jane Rafn: jane.rafn@rsyd.dk tlf.:  24 48 50 61

Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag d. 16/1 2018.