Jobbet "Sygeplejerske/SSA til barselsvikariat, Sengeafsnit for affektive lidelser" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Regionspsykiatrien Midt

Sygeplejerske/social- og sundhedsassistent søges til Sengeafsnit for affektive lidelser (A1) og ECT-klinik
 
Vi har et barselsvikariat som sygeplejerske/social- og sundhedsassistent ledig til besættelse 1. marts 2018 eller snarest derefter. Stillingen er på 32 timer, i blandede vagter og med weekendarbejde hver anden weekend.

 
Om afsnittet:
 • Vi er normeret til 14 patienter i alderen 18 år og opefter
 • Vi er et åbent afsnit med mulighed for skærmning via døraflåsning
 • Vi har et tæt samarbejde med andre afsnit og klinikker i Regionspsykiatrien Midt og med kommunale tilbud
 • Vi er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere, læger, rengøringsassistenter og sekretærer
 • Vi indgår i fælles alarmtilkald til alle afsnit
 • Vi arbejder med udredning, diagnosticering, medicinering, samtaler, aktivering, strukturering, netværk og meget andet ud fra kognitive og miljøterapeutiske principper
 • Vi har flere spændende projekter i gang med blandt andet nedbringelse af konflikter og tvang ved deeskaleringsteknikker samt projektafsnit for selvmordsforebyggelse
 
Vi kan tilbyde:
 • Dygtige og engagerede kolleger, som er vant til kontinuerlig kvalitativ faglig udvikling
 • Kolleger som har stor faglig erfaring og spændvidde, og tænker i helheder med patienten som omdrejningspunkt
 • Kolleger som er åbne og glade for at sparre med hinanden og som er lige ved hånden
 • Et arbejde med stor menneskelig kontaktflade, hvor du kan gøre en forskel
 • Oplæring i og øvelser i konflikthåndtering
 
Krav til den kommende kollega:
 • Erfaring med psykiatri
 • Erfaren bruger af PC og gerne kendskab til MidtEPJ
 • Deltage i alarmtilkald
 • Deltage i vejledning af studerende og elever
 • At du er aktivt reflekterende og positivt deltagende i afsnittets forbedringsarbejde samt i at udvikle afsnittets værdier, holdninger og sygepleje
 
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.
 
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
 
Nærmere oplysning om stillingen kan fås hos afdelingssygeplejerske Lise B. Thostrup tlf. 7847 4113 mobil 2442 7886 eller mail: lise.thostrup@ps.rm.dk


Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag 7. januar 2018.
Du sender den elektronisk via stillingsopslaget vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse.
                
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 10. januar 2018 mellem 12.00-15.00
 
 
 
Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 260 mio. kr. og ca. 550 ansatte.
 
Pr. 1. september 2017 er afdelingen normeret til 101 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (14 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (13 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (13 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     

- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 


 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale