Jobbet "Social og sundhedsassistenter søges i faste stillinger til P1, AUH Risskov" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd P - Sengeafsnit P1

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Årets karrieremulighed – oprettelse af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling for patienter med behov for fokuseret rehabilitering.
 
P1 søger social og sundhedsassistenter i faste stillinger
 
Kom og vær med til at implementere et nyt 7 sengs-afsnit i et eksisterende afsnit med 23 senge som fra ca. 01/12-2018 bliver til et selvstændigt afsnit på 16 senge ved udflytningen af Psykiatrien til Skejby.
En bedre pleje-normering følger disse senge, hvilket vil give mulighed for en intensiv rehabiliterende indsats omkring den enkelte patient af et specialteam. Baggrunden er en beslutning i Folketinget juni 2017, om at etablere 32 nye særlige pladser i psykiatrien i Region Midtjylland.
 
Målgruppen for de særlige pladser er patienter med svære psykiske lidelser og udad-reagerende adfærd. Det er patienter, der ofte har misbrug og flere afbrudte behandlingsforløb bag sig og komplicerede sociale forhold.
 
Om Sengeafsnit P1
P1 er et åbent sengeafsnit med mulighed for skærmning. Der er plads til 23 patienter (sammenlagt med de 7 særlige pladser bliver der plads til 30) og P1 har en særlig funktion i forhold til behandling af patienter med delir og demens, men hovedparten af patienterne har psykotiske lidelser. Pleje og behandling tilrettelægges tværfagligt og individuelt med udgangspunkt i psykodynamiske, miljøterapeutiske og kognitive principper.
 
Afsnittet ledelse består af en overlæge og 2 afdelingssygeplejersker. I forbindelse med de særlige senge vil der blive ansat sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, en socialrådgiver, en psykolog, en afdelingslæge og en overlæge samt pædagoger, og der vil således blive et tæt tværfagligt samarbejde med mange muligheder.
 
Der vil være mange varierende opgaver i løbet af en dag, og miljøterapi og nedbringelse af tvang er i fokus. Den rehabiliterende indsats for de særlige patienter vil være intensiv i form af misbrugsbehandling, terapi og en omfattende social indsats. Og vi vil benytte os af metoder som Åben Dialog og tilbyde NADA.
 
Samtidig med at vi implementerer Safewards, er vi ved at forberede udflytningen til Skejby, hvilket er en meget spændende proces.
Som social og sundhedsassistent i P1 er der mulighed for at få indflydelse på fremtidens psykiatri, idet vi befinder os i en tid med mange spændende udfordringer og forandringer. Vores dage kan se meget forskellige ud, men har en struktur som gør, at man kan arbejde fokuseret i et dynamisk og nogle gange kaotisk miljø, hvor vi rummer meget syge patienter.
 
For at sikre, at du kommer godt ind i arbejdet og afsnittet og kommer til at lære dine nye kolleger godt at kende, har vi et omfattende introduktionsprogram. Der er kurser i konflikthåndtering, deeskalering, dom til behandling, og studiedage i andre enheder så man er rustet til at varetage plejen og rehabiliteringen af vores patienter. Vi har et godt tværfagligt miljø, hvor alle faggrupper indgår i et behandlerteam omkring patienten, og hvor alle kan bruge deres faglige baggrund til at fremme den gode behandling og rehabilitering. P1 arbejder målrettet på at opnå sammenhængende patientforløb, hvilket kræver samarbejdskompetencer og kommunikative evner. Vores gode patientforløb er med til at give os arbejdsglæde, hvilket er med til at understøtte det gode respektfulde samarbejde mellem læger og plejepersonale.
Stillingen er betinget af tilfredsstillende autorisation og aflønnes i henhold til gældende overenskomst.
 
Blandede vagter og vagt hver anden weekend må påregnes.
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Maja Regel på 7847 1426 / afdelingssygeplejerske Una Burchhardt 7847 1681 eller overlæge Peter Møller Andersen 7847 1691.
 
Ansøgningsfrist er 14. januar 2018 kl. 12.00 og ansættelsessamtaler afholdes 19. januar 2018.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale