Jobbet "Pædagoger og social- og sundhedsassistenter til Løvhøj" er udløbet

Region Nordjylland

Løvhøj

Havndalvej 7-9, 9550 Mariager

Dit næste skridt
Pædagoger og social- og sundhedsassistenter til afdeling Løvhøj - Sødisbakke
  
Vi søger dygtige og engagerede pædagoger og social- og sundhedsassistenter til nystartet pædagogisk afdeling. Vi søger to medarbejdere til faste 30 timers stillinger og et antal tilkaldevikarer.
 
Arbejdsopgaverne på den nye afdeling består, udover at være sammen med vores beboere på deres præmisser, i at støtte, vejlede, guide og motivere. Du vil have timer, hvor du sammen med dine kolleger udarbejder individuelle handleplaner, arbejder med at opdatere strukturbeskrivelser, planlægger aktiviteter og arbejder selvstændigt ud fra en aftalt opgavefordeling.

Sammen med dine kolleger arbejder du ansvarligt og kontinuerligt med at kravtilpasse for den enkelte beboer, opdatere risikovurderinger og målrettet forebygge problemskabende adfærd.

 
Vores ønsker til dig som kommende kollega:
 
 • Erfaring med målgruppen eller andet relevant erfaring. Vi er en højt specialiseret afdeling, så det er vigtigt du kommer med en erfaring vi kan bygge ovenpå.
 • Kendskab til det specialiserede område. Vi står i mange specielle udfordringer dagligt, derfor er vigtigt du enten har kendskab til det specialiserede område, eller brænder for en fremtid inden for området.
 • Gerne kendskab og erfaring med psykiatri. Flere af vores beboere har psykiatriske tillægsdiagnoser, så det vil være en stor fordel med kendskab til dette.
 • Egenskaber som tydelighed, rummelighed og tålmodighed. Vores beboere har brug for du er tydelig og genkendelig dag efter dag, samt ikke mindst, at du rummer dem som de er, og har tålmodigheden til at gøre det i deres tempo.
 • Kan arbejde både metodisk og relationelt. Vi arbejder relationelt, vi viser vores beboere, at vi vil dem uanset hvad de end har af udfordringer. Vi genererer vores metoder ud fra vores erfaringer, så du skal kunne favne både at arbejde relationelt og metodisk.
 • Kan formulere sig klart og tydeligt både i skrift og tale. Dokumentation og overlevering både i tale og skrift er en høj prioritet på vores afdeling. Derudover skal du arbejde med handleplaner, strukturplaner og andet skriftligt arbejde.
 • Er bevidst om din kommunikation, verbal som nonverbal, i omgang med beboere og kolleger. Vi er hinandens arbejdsmiljø, og vi er meget bevidste om, hvilke signaler vi sender til hinanden og ikke mindst til vores beboere, dette skal du være åben og imødekommende for dialog omkring.
 • Kan omsætte fagligt viden til praksis. Din store faglige viden har stor værdi, hvis du kan omsætte den til fordel for vores beboere.
 • Kan observere praksis og generere faglig viden. Vi arbejder med beboer APV, samværsvejledninger, daglige strukturer osv. for at gøre vores beboeres hverdag så god som muligt. Derfor er det vigtigt at du kan observere, og ud fra det forholde dig til, hvorfor det vi gør giver mening.
 • Kan bede om hjælp, fordi du ved vi sammen er stærkest. Det er vigtigt, at du ved at vi på en afdeling som vores kun kan gøre vores bedste for vores beboere, hvis vi gør det sammen.
 • Kan arbejde selvstændigt. Du kommer til at stå i situationer hvor du selvstændigt skal kunne lave en vurdering af situationen og agere i den.  
   
 • Vi kan tilbyde vores kommende kolleger:
   
 • En engageret og motiveret personale gruppe.
 • Mulighed for at sætte dit præg på og være med til at forme din arbejdsplads.
 • Et stort fokus på og en grad af faglighed.
 • Supervision, personalemøder og temadage.
 • Intern undervisning og kurser.
 • Mulighed for relevante eksterne kurser.
 • Kollegial sparring efter endt vagt.
 • En personalegruppe bestående af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagogiske assistenter samt omsorgsmedhjælpere.
 
Om Løvhøj
 
Afdeling Løvhøj er et nyoprettet, særligt skærmet, bo- og aktivitetstilbud for fem mennesker i alderen 18-56, der ud over at have nedsat psykisk funktionsevne også har betydelige psykiatriske problemstillinger og/eller personlighedsforstyrrelser, problemskabende adfærd, samt karakterafvigelser. Afdelingen modtager også domsanbragte. 
 
Gennem en målrettet pædagogisk indsats ønsker vi, at den enkelte beboer skal kunne stabiliseres i forhold til behov og adfærd, med sigte på at skabe så høj livskvalitet for den enkelte som muligt, samt at beboerne på længere sigt vil være i stand til at indgå i et mindre indgribende botilbud.
Vi samarbejder omkring dette med specialister såsom psykiatere, psykologer, pædagogiske konsulenter og sygeplejersker. 
 
Vi har på afdelingen en grundnormering på 1:1. Vi arbejder relationsorienteret og ud fra værdierne i Gentle Teaching samt faglige tilgang som neuropædagogik, relationspædagogik samt en miljøterapibaseret tilgang. Udad reagerende adfærd kan forekomme.
 
 
Formalia
 
Tiltrædelse er 1. marts 2018 eller snarest muligt.
 
For stillingerne på 30 timer ugentligt er der tale om faste stillinger.
 
Der vil være tale om dag, aften og weekendarbejde, samt arbejde på helligdage.
 
Som tilkaldevikar er der også mulighed for natarbejde.

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist:  Mandag den 22. januar 2018.
 
Samtalerne afholdes d. 29. og 30. januar.
 
Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest i forbindelse med ansættelse.
 
 
For flere oplysninger kontakt afdelingsleder Lennart Brix på tlf. 20210319 eller besøg vores hjemmeside på www.sodisbakke.rn.dk.
______________________________________________________________________________________________
Sødisbakke er et af Danmarks førende specialtilbud for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vi har stor succes med at udvikle nye tilbud til borgere fra hele landet og er nytænkende i forhold til pædagogiske metoder og løsninger i samarbejde med vores kunder - kommunerne. Vi er samtidig Danmarks største leverandør af viden og pædagogiske metoder til Socialstyrelsen (VISO) indenfor vores felt. Sødisbakke har 126 beboere og ca. 550 medarbejdere fordelt på 9 pædagogiske afdelinger og 4 serviceafdelinger.