Jobbet "Social- og sundhedsassistent til Afsnit 205, Hjørring" er udløbet

Region Nordjylland

Sengeafsnit 205

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
Vi søger en social- og sundhedsassistent til fast stilling med tiltrædelse pr. 1. februar 2018 eller efter aftale. Du skal have lysten og kompetence til på sigt at varetage funktion som praktikvejleder. Der er tale om en fuldtidsstilling i skiftende vagter.

Afsnit 205 er et afsnit med 36 sengepladser, fordelt på endokrinologiske-, gastroenterologiske-, reumatologiske- og almen medicinske patienter. Vores Gastroenterologisk ambulatorium og Endokrinologiske SammeDagsUdredning er desuden også placeret på afsnit 205. I alle specialer er der et tæt og godt samarbejde mellem sengeafsnit og de ambulante funktioner.

Afsnittet er præget af høj aktivitet og travlhed. Vi har ansat sygeplejersker med særlig klinisk funktion inden for specialerne Almen Medicin, Endokrinologi og Gastroenterologi med fokus på faglig udvikling, undervisning og uddannelse af det faste personale.

Vi deltager i uddannelsen af sygeplejestuderende og social‑ og sundhedsassistentelever, sidstnævnte dog ikke pt. pga. ændring af uddannelsen og omlægning af praktikperioderne.

Vi søger en social- og sundhedsassistent som:
 • Har gode pædagogiske- og kommunikative kompetencer og som er interesseret i at blive praktikvejleder for vores social- og sundhedsassistentelever fra uge 38, 2018 .
 • Har interesse og gerne erfaring indenfor for de medicinske specialer, specielt gastroenterologi, og de mangeartede sygeplejeopgaver den medicinske patient kan have brug for.
 • Kan trives med travlhed uden at miste overblikket.
 • Vil dygtiggøre sig indenfor sygeplejen til den medicinske  patient, og ikke mindst den gastroenterologiske sygepleje. Kan arbejde selvstændigt efter oplæring i specialerne.
 • Vil deltage og tager medansvar for udviklingen af sygeplejen i afsnittet.
 • Vil medvirke til et godt arbejdsmiljø, hvor indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme er omdrejningspunktet.
Vi kan tilbyde:
 • Et individuelt introduktionsprogram med mentorordning.
 • Et spændende, travlt og lærerigt afsnit med mange faglige udfordringer.
 • Medindflydelse og medansvar for sygeplejen.
 • Gode kolleger med en personalesammensætning af såvel erfarne som nyere personale. 
Fokuserede temaer, som vi arbejder og står overfor:
 • Projekt: Fokusindsats for kost- og ernæringsområdet.
 • Medarbejderindflydelse og -ansvar for udvikling af sygeplejen i forhold til specialernes patienter.
 • Et godt arbejdsmiljø, både internt i plejegruppen, men også tværfagligt.
 • Lave god kvalitet og sammenhængende patientforløb for afsnittets patienter. 
Der kan forventes ansættelsessamtaler d. 11. januar 2018.