Jobbet "Social- og sundhedsassistent til lungemedicin" er udløbet

Region Nordjylland

Sengeafsnit 204

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
Social- og sundhedsassistent til lungemedicinsk afsnit 204                                                
Klinik Medicin, Hjørring.

Pga opnormering til vores NIV-patienter søger lungemedicinsk afsnit 204 pr. 1. februar 2018 3 social-og sundhedsassistenter på fuld tid i skiftende vagter – fortrinsvis dag og nat samt en social- og sundhedsassistent på 30 timer i skiftende vagter.
Afsnit 204 er en stor driftsenhed med plads til 36 patienter.  Afsnittet har tilknyttet to specialer lungemedicin (204B) og ældremedicin (204A). 
Personalet er fortrinsvis tilknyttet et af specialerne, men afløser i begge specialer ved behov under ferie og sydom.  Der er til begge specialer tilknyttet ambulatorium, som ligger i sengeafsnittet.
 
Lungemedicinsk afsnit 204B har plads til 20 patienter. De fleste patienter indlægges akut. Årsagen til indlæggelse er bl.a. sværere og atypiske pneumonier, Kronisk Obstruktiv Lungeli-delse (KOL), og cancer. Vi har også patienter med almen medicinske lidelser. Vi tilbyder både NIV-behandling og High-Flow behandling til vores KOL-patienter. Sygeplejen til disse kroniske patienter handler ofte om, at give patienterne de fornødne redskaber til at håndtere deres dyspnø. Lungespecialet har en del patienter i palliative forløb, og samarbejder med det palliative team. Flere af disse patienter har åbne indlæggelser.
 
Ældremedicinsk afsnit 204A har plads til 16 patienter. De fleste patienterne indlægges akut. Indlæggelsesårsagen hos denne patientkategori skyldes ofte multimorbiditet, funktionstab og almen svækkelse hos den ældre patient, grundet de mange konkurrerende lidelser. 
Vi afholder målsamtaler med patient og pårørende inden for de første 48 timer af indlæggelsen for at kortlægge årsagen til indlæggelsen, samt laver en plan for det videre forløb. Vi arbejder tværfagligt i afsnittet med både læger, diætister, fysioterapeuter og ergoterapeuter.
 
Fælles for begge specialer er, at de er komplekse. Vi har et stort patientflow i afsnittet, og arbejder bevidst og målrettet med effektive og gode patientforløb. Dette gør vi bl.a via daglige tværfaglige tavlemøder, hvor patientforløb koordineres.
Vi søger social-og sundhedsassistenter:
 • Der gerne har medicinsk erfaring, og gerne fra det lungemedicinske speciale
 • Der kan arbejde selvstændigt og indgå i et tværfagligt team
 • Der kan bevare overblikket i en travl og uforudsigelig hverdag – også i akutte situationer
 • Der arbejder systematisk med tingene, og har gode samarbejdsevner
 • Der er faglig engageret og arbejder kvalitetsbevidst indenfor givne rammer og vilkår
 • Der deltager aktivt og positivt i forandringsprocesser, og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Der har gode kommunikative og pædagogiske evner
 • Der er positiv og humoristisk
Vores fokus er rettet mod:
 • Det gode og sammenhængende patientforløb
 • Inddragelse af pårørende som vigtige samarbejdspartner til det gode patientforløb
 • Patientsikkert Flow
 • Vigtigheden af et godt tværfaglige samarbejde
 • Et fagligt og inspirerende læringsmiljø
 • Et godt arbejdsmiljø med plads til indflydelse og humor
Vi kan tilbyde:
 • Et dynamisk afsnit med engageret personale
 • En spændende, udfordrende og uforudsigelig hverdag med mange bolde i luften
 • Et bredt tværfagligt samarbejde
 • Et godt arbejdsmiljø præget af muligheder for indflydelse og gensidig tillid og dialog
 • Høj grad af selvstændighed, samtidigt med et nært kollegialt samarbejde
 • Sygeplejefaglig vejledning/supervision – dog fortrinsvis til nyuddannet personale
 • Stor indflydelse på egen arbejdstidsplan blandt andet via ”Min Tid”
Yderligere oplysninger:
         .
 • Spørgsmål rettes til afsnitsleder Dorte Nielsen tlf.: 9764 0776
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 • Ansøgningsfrist: 22. januar 2018
 • Ansættelsessamtaler kan forventes afviklet den 29. januar 2018