Jobbet "Overlæge til Palliativ Enhed, NOH " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Overlæge til varetagelse af palliation til patienter med non malign diagnose
 
En fast stilling på 37 timer ugentligt, ved Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. Stillingen er til besættelse den 1. marts 2018 eller efter aftale.   
 
 
Det palliative område i Region Hovedstaden står over for et større udviklingsarbejde i forhold til non-maligne patienter og kræftpatienter med senfølger. Onkologisk og Palliativ Afdeling deltager aktivt i denne proces.  
 
Fra 1 januar udvider Palliativ Enhed sit tilbud til også at omfatte patienter med non maligne lidelser, primært med fokus på KOL patienter, som en optimering og støtte til det allerede eksisterende Captain projekt i Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling. Vi ønsker derfor en ansøger med erfaring indenfor både malign og non malign palliation. Ansøger kan have lungemedicinsk, onkologisk, anæstesiologisk eller almen medicinsk baggrund og gerne med interesse for forskning.   
 
Ansøger vil indgå i det faste team af læger på Palliativ enhed og deltage i varetagelse af alle Enhedens funktioner, dog med primær funktion i relation til patienter med ikke malign sygdom.  
 
Der må påregnes funktion på både Frederikssund og Hillerød Hospital. 
 
Palliativ Enhed er en del af Onkologisk og Palliativ Afdeling NOH. Palliationen er i øjeblikket placeret i Frederikssund og onkologien i Hillerød, men hele afdelingen planlægges samlet i 2020/2021 på Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød, se https://regionh.dk/nhn.   
 
Palliativ Enhed består af et sengeafsnit med plads til 10 patienter og har derudover kontinuerligt kontakt til 70-90 patienter, som opholder sig i eget hjem. Enheden har et meget stærkt tværfagligt team af overlæger, sygeplejersker, psykolog, fysioterapeuter, sekretær, præst m.v. 
 
Onkologisk og Palliativ Afdeling på Nordsjællands Hospital varetager speciallægeuddannelse af kliniske onkologer i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger samt uddannelse af onkologiske sygeplejersker. Vi har medicinstuderende og sygeplejestuderende i kliniske ophold, og afdelingen prioriterer et dynamisk læringsmiljø højt.   
Onkologisk og Palliativ Afdeling har omkring 120 meget engagerede og positive medarbejdere, heraf 12 speciallæger og 7 læger i uddannelsesstillinger. 
 
Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos nedenstående.   
Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten.   
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Broe Christensen, telefon 20120737, ledende oversygeplejerske Lene Vibe Høyer, telefon 23676887,   
eller overlæge med særligt ansvar for palliation Gitte Juhl , tlf. 48295306.   
 
Ansøgning: Ansøgere bedes forholde sig til De syv lægeroller og beskrive deres kompetencer og erfaringer i henhold hertil. Ansøgningsfrist 19/2-2018 kl 12.