Jobbet "Ledende lægesekretær til Sekretærgruppe 2" er udløbet

Region Midtjylland

Kræftafdelingen

Nørrebrogade 44, 8000 Århus C

Dit næste skridt
Ledende lægesekretær søges til Sekretærgruppe 2, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 
 
En af vores to ledende lægesekretærer har valgt at søge nye udfordringer og vi søger derfor en ledende lægesekretær til Sekretærgruppe 2 i Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Den nye leder vil få ansvaret for den daglige ledelse og fortsatte udvikling af en faglig kompetent og stærkt engageret personalegruppe bestående af ca. 25 lægesekretærer.

Fokus på ledelse
Den ledende lægesekretær vil indgå i et tæt samarbejde med afdelingens anden ledende lægesekretær og lederen af Kræftafdelingens Forløbsenhed. Du vil desuden indgå i en stor tværfaglig ledelsesgruppe på ca. 20 ledere i Kræftafdelingen.
Den ledende lægesekretær vil være daglig leder af afsnittet, hvor nærledelse af personalet er i fokus. Det forventes, at du i din ledelse fungerer tæt på personale og klinik. Du vil indgå i ledernetværk omkring patientforløb for afsnittets patienter, hvilket betyder, at du foruden den daglige personale- og kvalitetsledelse vil udøve strategisk ledelse i samarbejde med overlæger, afdelingssygeplejersker og andre ledere i afdelingen.

Vi har i Kræftafdelingen fokus på ledelse og prioriterer det højt. Vi er kendt for at forene faglig høj kvalitet og effektiv drift med forskning og udvikling på internationalt niveau. Vores vision er, at vi ”sammen med patienten giver den bedste kræftbehandling”.

Dygtige og engagerede medarbejdere
Miljøet omkring Kræftafdelingen er kendetegnet ved at være politisk eksponeret og bærer præg af forandring og store udviklingskrav. Dette stiller krav til god ledelse, men det skaber også et spændende ledelsesmiljø. Medarbejderne er fagligt meget bevidste og engagerede. De er gode til omstillinger og udfordringer, og de har forventninger om en ledelse, der kan skabe rammer for deres trivsel og faglige udvikling.

Vi søger en ledende lægesekretær, som
  • har gode ledelseskompetencer opøvet formentlig gennem både erfaring og uddannelse. Har du ikke en lederuddannelse på minimum diplomniveau, forventer vi, at du vil være indstillet på at påbegynde en sådan
  • har lyst til og er dygtig til personaleledelse
  • har lyst til at lede i et miljø præget af forandring og mangeartede krav til dels produktivitet, dels faglig kvalitet og udvikling
  • har en synlig og anerkendende ledelsesstil
  • kan inspirere og udvikle både det enkelte personalemedlem og gruppen
  • trives med mangeartede kontaktflader til en række forskellige faggrupper
  • har gode samarbejdsevner og gennemslagskraft

Det er dine ledelsesmæssige færdigheder og lyst til at anvende dem i et felt præget af udvikling, tværfaglighed og politisk fokus, der er af afgørende betydning. Dine evner til at kommunikere og tage beslutninger og til at indgå i strategisk planlægning og ledelse vil derfor være vigtige.

Kræftafdelingen
Kræftafdelingen er en stor afdeling med to sengeafsnit, fire ambulante klinikker, tre stråleklinikker og diverse forsknings-, udviklings- og specialenheder. Vi beskæftiger ca. 650 mennesker fordelt på ca. 20 faggrupper. Afdelingen har 7.500 nyhenviste patienter årligt, vi har ca. 110.000 ambulante besøg og ca. 23.000 sengedage. Vi udfører årligt ca. 55.000 strålebehandlinger og giver ca. 32.000 kemoterapibehandlinger. I 2019 bliver Kræftafdelingen samlet på Aarhus Universitetshospital under fælles tag på Palle Juul-Jensens Boulevard i Skejby.
 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.  

For yderligere oplysninger om afdelingen se vores hjemmeside – eller kontakt afdelingsledelsen ved oversygeplejerske Morten Keller, 7846 2558 eller ledende overlæge Anni Ravnsbæk Jensen, 7846 2556.

Ansøgningen stiles til Afdelingsledelsen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og sendes via nedenstående link.

Ansøgningsfrist den 23. januar 2018. Samtaler finder sted den 28. januar 2018.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.