Jobbet "Ny spændende kombinationsstilling: Forskning og vikariat for reservelæge " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Toldbodgade 3, 6300 Gråsten

Dit næste skridt
Ved Kong Chr. X’s Gigthospital er en ny og spændende stilling, som vikar for reservelæge ledig til besættelse i 6 måneder fra 1. marts 2018. Stillingen er med et tilknyttet konkret forskningsprojekt.  
 
Stillingen henvender sig til yngre læger, som minimum har afsluttet KBU forløb og samtidigt har interesse i at blive introduceret til forskning inden for det reumatologiske område.  
 
Til stillingen er knyttet et konkret forskningsprojekt med en vægtning på ca. 40% af arbejdstiden allokeret til forskning. De øvrige ca. 60% af ansættelsen er tilknytte klinisk arbejde, hvor du introduceres til at vurdere mange forskellige reumatologiske problemstillinger af såvel inflammatorisk som non-inflammatorisk art, herunder også reumatologisk rehabilitering. Du vil blive tilknyttet forskningsafdelingen på Gigthospitalet og overlæge, ph.d, lektor Oliver Hendricks som vejleder.  
 
Projektet: Smertebehandling med medicinsk cannabis hos patienter med inflammatorisk artrit  
 
Projektets tema er at deltage i forberedelsen af et nationalt projekt, som undersøger effekten af medicinsk Cannabis hos patienter med de inflammatoriske gigtlidelser leddegigt (Rheumatoid artrit) og rygsøjlegigt (ankolyserende spondylit).  
 
Kort resumé af projektets baggrund  
Rheumatoid artrit (RA) og ankolyserende spondylit (AS) er autoimmune lidelser, der oftest  
medfører en kronisk, systemisk inflammatorisk tilstand i bevægeapparatet. Betydningen af tidlig indsats og målrettet behandling har medført at disse patienter i dag i langt højere grad oplever, at betændelsesprocessen falder til ro. Desværre har hver tredje patient fortsat betydelige smerter, og funktionstabet over tid er et stort problem. Reumatologer mangler i dag viden om cannabinoider. De eksisterende kliniske studier af Cannabisderivateter er af så dårlig kvalitet, at der ikke eksisterer tilstrækkelige data til at drage nogen konklusioner med hensyn til effektivitet og langsigtede sikkerhed. Projektets overordnede formål er at undersøge om cannabisderivater har en effekt på den kroniske smerte hos disse patienter. Aktiviteter ift. den aktuelle status af projektet vil omfatte deltagelse i  
 
 • Ansøgningsprocedure til relevante myndigheder, så som lægemiddelstyrelsen, VEK, EMA  
 • Fundraising  
 • Introduktion til kritisk litteraturløsning og litteratursøgning  
 • Produktion af protokolartikel til BMJ  
 
Projektet kan eventuelt danne baggrund for et ph.d. forløb.  
 
Yderligere information om forskningsprojektet kan opnås ved kontakt til ph.d., lektor Oliver Hendricks, ohendricks@gigtforeningen.dk, telefon: +45 73654091 eller forskningssekretær Kirsten Frøhlich telefon: 73654045  
 
 
Hvad er Gigthospitalet?  
 
 • Hospitalet varetager den reumatologiske funktion for Sygehus Sønderjylland, og modtager patienter med såvel inflammatorisk som ikke-inflammatoriske lidelser. Hospitalet er omfattet af frit sygehusvalg, og modtager således patienter fra hele landet til såvel stationær som ambulant behandling. Sygehuset drives af Gigtforeningen.  
 • Kong Christian X's Gigthospital er Danmarks eneste hospital med udelukkende reumatologisk funktion. Dette bevirker, at vi i det daglige arbejde helt kan fokusere på reumatologiske problemstillinger. Hospitalet fungerer i øvrigt som et offentligt sygehus med alle de dertil hørende uddannelses-, forsknings- og kvalitetsmæssige forpligtigelser.  
 
Hospitalet har 28 sengepladser og er normeret med 7 overlæger og 7 reservelæger. Reservelæger indgår i 7 skiftet vagt med 30 minutters tilkald fra bolig. Der er reumatologiske speciallæger i døgnbemandet beredskabsvagt på alle dage.  
 
Forskningsafdelingen ledes af forskningsprofessor Kim Hørslev-Petersen. Der er tilknyttede 3 kliniske lektorer og 3 Ph.d. studerende.  
 
 
Vi kan tilbyde  
 
 • Reservelægevikariat, hvor du vil få erfaring med vurdering af mange forskellige reumatologiske problemstillinger af såvel inflammatorisk som non-inflammatorisk art, herunder også viden om reumatologisk rehabilitering.  
 • Praktisk erfaring med ledpunktur, ledundersøgelse og anvendelse af ultralyds apparatur.  
 • Megen fokus på undervisning, supervision og uddannelse i det daglige arbejde.  
 • Introduktion til forskning.
 • Konkret forskningsprojekt med allokeret tid til forskning.  
 • At være behjælpelig med bolig.  
 
Vi lægger vægt på, at du:  
 
 • Ønsker at arbejde med reumatologiske problemstillinger i såvel udredning som behandling.
 • Har lyst og evne til at indgå i tværfagligt samarbejde i det reumatologiske team.      
 • Er nysgerrig og har interesse i at komme i gang med forskning inden for det reumatologiske område.  
 
Løn
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre Læger.  
 
Du kan få mere at vide om Kong Christian X's Gigthospital, om Gigtforeningen og om det reumatologiske område på www.gigthospitalet.dk.  
 
Gigthospitalet er røgfrit for personalet.  
 
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:  
Ledende overlæge Vibeke Ringsdal, telefon +45 24 20 56 24, E-mail: vringsdal@gigtforeningen.dk