Jobbet "Bioanalytiker med specialistfunktion på POCT-udstyr til Klinisk Biokemisk Afdeling, Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 13, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Som følge af sygehusfremrykningen er vores afdeling i en rivende vækst, og vi har brug for en specialistbioanalytiker med fagligt ansvar for vores POCT område. For nuværende dækker POCT-området sygehusets ABL'er, Clinitek, Accu-chek og Coaguchek. Til foråret flytter mor-barn-huset fra Næstved til Slagelse Sygehus og vores kommende specialist vil her få en central rolle i at få etableret et godt samarbejdet med sygehuset nye afdelinger.

Afsnittet i Slagelse er en del af Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Lidt mere om opgaven

Der er tilknyttet superbrugere til POCT og ABL og vi har kontaktbioanalytikere på alle sygehusets sengeafsnit for at fremme samarbejdet med disse. Både superbrugere og kontaktbioanalytikerne vil blive dine tætte sparringspartnere. Som specialist har du det faglige ansvar for arbejdsgangene i dine områder. Dette indebærer også undervisning af sengeafdelingernes superbrugere på POCT. I samarbejde med afdelingens kemikere udarbejdes der instrukser for de relevante arbejdsgange. Du vil indgå i faglig dialog med afsnittets samarbejdspartnere og medvirke til at understøtte den praktiske uddannelse af studerende og nye kolleger samt sikre kontinuerlig kompetenceudvikling i afsnittet.

Som specialist indgår du i relevante lokale og tværgeografiske grupper og formidler viden herfra til afsnittets medarbejdere og ledelsesteam. Du får således også et tæt samarbejde med afdelingens øvrige specialister.

Specialiststillingen er vagtfri men du må påregne prøvetagningsopgaver og andre af afdelingens opgaver sammen med specialistfunktionen.

Vi leder efter en Bioanalytikerspecialist med faglig og personlig vilje og evne til at

 • Samarbejde og delegere med overblik, gennemslagskraft og situationsfornemmelse
 • Skabe et godt læringsmiljø og en attraktiv arbejdsplads
 • Kommunikere klart
 • Indgå i et forpligtende samarbejde med de øvrige specialister, og lokale ledere
 • Gennemføre diplom i Klinisk vejledning, hvis ikke det allerede er fuldført
 • Støtte op omkring ledelsesbeslutninger

Vi tilbyder

 • Et afsnit i vækst
 • Gode og engagerede kolleger med humor, gensidig tillid og respekt
 • Stort fokus på arbejdsmiljøet
 • En afdeling der arbejder struktureret
 • Dynamik og teknologisk udvikling
 • Løbende organisatorisk udvikling i forhold til den fremrykkede sygehusplan og andre tiltag
 • Målrettet arbejde mod at få prøvetagningsområdet akkrediteret efter ISO 151189
 • En arbejdsplads hvor to dage ikke er ens

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave