Jobbet "Social- og sundhedsassistentelever" er udløbet

Region Midtjylland

SOSU Skolerne

Skottenborg 26, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Kunne du tænke dig at blive en af Region Midtjyllands nye elever på Social- og sundhedsassistentuddannelsen?
 
Uddannelsen starter i uge 18 i 2018 eller snarest derefter og er en kombination af skoleophold og praktik.
 
Uddannelsen varer 2 år og 10 måneder og arbejdstiden er på 37 timer pr. uge.
 
Om uddannelsen:
Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor der veksles mellem skoleperioder og praktikperioder. Praktikken består af 3 perioder, hvor den 1 første periode gennemføres i det nære sundhedsvæsen (en kommune), den 2. periode gennemføres i psykiatrien og den 3. periode gennemføres i det sammenhængende sundhedsvæsen (hospital og hjemmepleje). Praktikken vil primært ligge i skolens distrikt.
I praktikperioderne vil du deltage i de forskellige dag-, aften- og nattevagter samt week-end vagter.
Derudover består uddannelsen af perioder med teoretisk undervisning på en af Social- og sundhedsskolerne i Region Midtjylland. Du er ansat i Region Midtjylland i hele din elevtid.
Region Midtjylland og kommunerne i regionen samarbejder om uddannelsen, så du er garanteret en praktikplads i alle tre praktikperioder. Desuden samarbejder region og kommuner om besættelse af elevstillingerne, så dobbeltansættelser undgås.
 
Vores forventninger til dig:
Uddannelsen kræver et højt fagligt og personligt engagement. Derfor skal du gennem din motiverede ansøgning vise os, at du er motiveret til at gå i gang med uddannelsen.

Vi forventer:
 • at du har dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau
 • at du har bestået Grundforløb 2
 • alternativt at du er uddannet social- og sundhedshjælper
 • at du har IT-kompetencer på brugerniveau
 • at du er motiveret og nysgerrig på faget og uddannelsen
 • at du har gå-på mod, er robust og kan tage ansvar for egen læring
 • at du er positiv, udadvendt og ansvarsbevidst

Vi kan tilbyde dig:
 • en arbejdsplads, som hvert år uddanner mange elever
 • en solid og alsidig uddannelse med gode fremtidsmuligheder
 • praktisk erfaring med social- og sundhedsarbejde i region og kommune 

Er du over 25 år og/eller er du uddannet Social- og sundhedshjælper, skal du inden uddannelsesstart have udarbejdet en RealKompetenceVurdering (RKV) med henblik på merit. Realkompetencevurderingen udarbejdes på en social- og sundhedsskole. Det er dit eget ansvar, at tage kontakt til skolen for at få udarbejdet en realkompetencevurdering.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Du indgår en uddannelsesaftale med Region Midtjylland og ansættelsen sker i Region Midtjylland.
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Der er mulighed for voksenelevløn, hvis du opfylder kriterierne:
 • At du er fyldt 25 år inden uddannelsens start og
 • At du kan dokumentere mindst 1 års samlet relevant erhvervserfaring inden for faget i de seneste 4 år.
Dette afklares inden uddannelsesstart.

Du vil blive bedt om samtykke til, at dine praktiksteder kan indhente straffeattest og/eller børneattest i forbindelse med praktikopholdene.
 
Yderligere oplysninger:
Når du søger stilling hos Region Midtjylland, skal du prioritere hvilken social- og sundhedsskole du ønsker din skolegang skal foregå på.
Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du klikke ind på Social- og sundhedsskolernes hjemmesider: 
 
Social- og sundhedsskolen i Fredericia-Horsens - www.sosufvh.dk
Social- og sundhedsskolen i Herning – www.sosuherning.dk
Social- og sundhedsskolen i Skive – www.sosu-stv.dk
 
 Se mere om det at være social- og sundhedsassistentelev i Region Midtjylland her på følgende link:http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/sosu/
 
Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte os på telefon 7841 0789, mandag-fredag kl. 9.00-14.00.
Du kan også sende en mail til sosuelev@rm.dk – så besvarer vi din henvendelse hurtigst muligt.
 
Sådan søger du:
Du skal søge stillingen ved at klikke på "Send ansøgning". Når ansøgningsfristen er udløbet, behandler et ansættelsesudvalg din ansøgning. Vi afholder ikke samtaler, men du vurderes på din samlede skriftlige ansøgning, herunder din vedlagte dokumentation. Du kan forvente at modtage svar fra os den 20. marts 2018. I svaret kan du læse om du bliver tilbudt en stilling hos os og hvilken skole du så tilknyttes.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale