Jobbet "Holmstrupgård, afd. Pilen søger miljøterapeutisk medarbejder med relevant psykiatrisk og miljøterapeutisk erfaring. Til et 7 md. vikariat" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Pilen

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt
Holmstrupgård er et pædagogisk og miljøterapeutisk døgn- og dagtilbud til unge mellem 14 - 23 år med psykiatriske lidelser og organisk betingede vanskeligheder.

Holmstrupgårds behandlingstilbud er bygget op omkring en miljøterapeutisk grundstruktur med fokus på samvær og kontakt i en genkendelig og forudsigelig struktur. Herigennem skabes et trygt læringsmiljø med mulighed og grobund for udvikling af de unges kompetencer og ressourcer. Tilbuddet er et helhedstilbud bestående af boafdeling,
skole/dagtilbud, efterværn, psykoterapi (intern psykolog) og medicinsk behandling. Der er tilknyttet psykolog, ekstern psykiater samt centralt ansat socialrådgiver til afdelingen.

Holmstrupgård rummer 6 døgnafdelinger for unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder bl.a autismespektrumforstyrrelser, kognitive forstyrrelser, psykotiske vanskeligheder (skizofreni), unge med selvskade/selvmordstruende adfærd, personligheds- og spiseforstyrrelse.

Hovedsædet i Brabrand ved Aarhus er en smuk gammel proprietærgård, som huser administration, skole, værksted og fire døgnafdelinger. Her finder du også Bogruppens og FoS (Familier og Spiseforstyrrelse) kontorer.

I gå afstand fra Holmstrupgårds hovedsæde ligger vores udslusnings- og efterværns lejligheder samt et værested for de unge i Bogruppen. I Aarhus Nord ligger døgntilbuddene Æblevangen og Fyrretoppen. Holmstrupgårds dagtilbud Enggården ligger i Holme.

Afdeling Pilen modtager behandlingskrævende unge hovedsageligt med lidelser af skizofren karakter. Det er unge der kan være plaget af svære psykotiske symptomer, alvorligt selvskadende, selvmordstruende og selvmordstruede.

Medarbejdergruppen på Pilen er tværfagligt sammensat og består pt. af pædagoger og ergoterapeuter. Derudover er der tilknyttet en 30 timers psykolog til afdelingen samt en ekstern speciallæge-konsulent.

Stillingen er et 7. måneders vikariat i perioden fra den 01.02.2018 til den 31.08.2018
Stillingen er på henholdsvis 30 timer om ugen.

Arbejdsopgaver
 • Drage omsorg for de unge og medvirke til at skabe et positivt og udviklende miljø på afdelingen - og på Holmstrupgård
 • Fastholde og udvikle den miljøterapeutiske struktur
 • Kontaktperson for 2 unge
 • Forældresamarbejde
 • Udarbejde individuel plan for kontaktunge og følge op på disse
 • Deltage i teammøder, behandlingskonferencer, personalemøder, fællesmøder og andre relevante møder
 • Deltage i undervisning og supervision
 • Delegerede ansvarsområder
 • Praktisk arbejde på afdelingen
Profil og faglige kvalifikationer
Som person udviser du
 • Robusthed, vedholdenhed og ansvarlighed
 • Fleksibilitet, rummelighed og bevidsthed om egne rammer og grænser
 • Åbenhed og tydelighed i din kommunikation
 • Evne til at forholde dig aktivt og refleksivt til din faglighed og praksis samt vilje til at bruge supervision, sparring og feed - back som udviklingsværktøj
 • Gode samarbejdsevner
Dine faglige kvalifikationer
 • Uddannet pædagog, sygeplejerske, SOSU-assistent eller ergoterapeut
 • Grundigt kendskab til og erfaring med arbejdet med unge med psykiatriske lidelser
 • Erfaring fra arbejde med unge fra fx døgninstitution eller ungdomspsykiatri
 • Erfaring med at arbejde miljøterapeutisk
 • Erfaring med pårørende arbejde
 • Erfaring med at arbejde i et struktureret miljø med individuelle handleplaner
 • Kendskab til Sensum
Vi tilbyder
 • En spændende og udfordrende målgruppe
 • Vekslende arbejdsopgaver
 • At indgå i et team hvor engagement og faglighed er fremtrædende
 • Supervision og undervisning
 • En organisation med klare ambitioner indenfor børn og unge psykiatri.
 • Gode og loyale kolleger
 • 30 timer pr. uge med dag-, aften- og weekendvagter
 
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Birte Bloch Jørgensen på tlf. 78 47 87 25 eller på mail birte.joergensen@ps.rm.dk, ved henvendelse til afdelingen på tlf. 78 47 87 20 / 78 47 87 22 samt på www.holmstrupgaard.dk

Ansøgningsfrist: 05.01 2018
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 22.01 2018

Ansøgningen sendes elektronisk ved at klikke på "søg job" nederst i stillingsopslaget
http://www.rm.dk/job
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale