Jobbet "Specialeansvarlig overlæge til Akutafdelingen, Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 50, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Ønsker du at stå i spidsen for en skadestue?

Og ønsker du at udvikle en skadestue med telemedicin?

Så kan det være dig som Akutafdelingen i Slagelse får som den nye kollega.

Vi søger en specialeansvarlig overlæge i ortopædkirurgi til at drive vores skadestue, men som samtidig også skal være en del af et team-orienteret tværfagligt, dynamisk og fagprofessionelt miljø i vores Akutafdeling.

Vi forventer, at du har interesse i at udvikle og opretholde en høj faglig kvalitet i håndtering af skader og traumer, ligesom du skal have lyst til supervision og oplæring af afdelingens yngre læger og medicinstuderende.

Du skal være motiveret, åben, omstillingsparat og god til at samarbejde tværfagligt både i afdelingen, men også med det øvrige akutsygehus.

Akutafdelingen i Slagelse er en topmoderne og innovativ afdeling med engagerede medarbejdere, der er med helt fremme i udviklingen af de Fælles Akut Modtagelser i Danmark.

Skadestuen har ca 35.ooo kontakter / pr. år fordelt på to matrikler (Slagelse skadestuen og Næstved skadeklinik).

Vi er dybt involveret i national netværksdannelse og tværregional projektdeltagelse, samt også involveret i det nye Region Sjælland-Region Skåne samarbejde om etablering af 5–årige uddannelsesstillinger, der fører til en svensk speciallægeuddannelse i akutmedicin.

Afdelingen har tillige sin egen forskningslektor og forskningsenhed med stor aktivitet og gode muligheder for støtte til opstart af forskningsprojekter.

Endvidere har afdelingen tilknyttet et klinisk lektorat, der varetager klinisk uddannelse af medicinstuderende fra Københavns og Syddansk Universitet.

Akutafdelingens læge team består af den ledende overlæge, 13 speciallæger, tre uklassificerede reservelæger, otte HU-læger i almen medicin og 20 KBU-læger.  Herudover har vi et tæt samarbejde med lægerne fra akutsygehusets specialer herunder ortopædkirurgi.

Akutafdelingen har egne læger i tilstedeværelsesvagt 24/7/365, og ud over vurdering og stabilisering af et bredt udsnit af akutte patienter, har vi også ansvaret for vores egen skadestue.

Vi ønsker at den speciale ansvarlige overlæge skal lede skadestuen og skadeklinikken i henholdsvis Slagelse og Næstved, og påtænker en omstrukturering, hvor du vil være en drivende kraft med blandt andet at få de to matrikler til at samarbejde tættere med hinanden om skadespatienterne. Funktionen påtænkes alene at skulle foregå i skadestuen og uden nattevagter.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af dennes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv kompetenceområder. Den motiverede ansøgning skal derfor indeholde en beskrivelse af de 7 lægeroller samt et cv.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret ledende overlæge Imran Parvaiz, 24 98 25 32 ipar@regionsjaelland.dk.

Du er velkommen til at rekvirere materiale

  • Organisationsdiagram for Akutafdelingen
  • Virksomhedsplan for Akutafdelingen
  • Værdiggrundlag for Region Sjælland
  • MED-aftale for Region Sjælland
  • Drifts- og udviklingsaftale for Akutafdelingen

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest.

Samtaler i uge 2.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave