Jobbet "Fast stilling som fysioterapeut i Neurologisk Gruppe på Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Stillingen som fysioterapeut er ledig til besættelse 1. februar 2018 eller snarest muligt derefter. Stillingen er på 37 timer /ugentligt resten af 2018, OBS! Derefter på 34 timer.

En af vores erfarne fysioterapeuter har fået andet arbejde. Derfor søger vi en fysioterapeut med initiativ og fagligt engagement samt erfaring med neurologi og det intensive speciale. Funktionen vil være delt mellem alment intensiv samt det neurokirurgiske speciale.

Vi søger en fysioterapeut, der skal
 • have erfaring med behandling af patienter på intensivt afsnit
 • have et godt fundament såvel klinisk som teoretisk inden for neurologien, og i de sidste to år have arbejdet med akut neurologi eller neurorehabilitering
 • evne at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde og bidrage med sine fysioterapeutiske kompetencer
 • have gode kommunikationsevner, såvel skriftligt som mundtligt
 • kunne arbejde selvstændigt og planlægge, prioritere og håndtere en travl hverdag
 • have lyst til udviklingsopgaver og til selv at initiere udviklingsopgaver, og meget gerne har dokumenteret erfaring med udviklingsopgaver
 • tage initiativ til at bevare og højne det neurologiske speciale
 • kunne bidrage til gruppens sociale liv med humor, åbenhed, og være med til at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø
 • være fleksibel og omstillingsparat

En stor del af dine arbejdsopgaver vil være på almen intensiv
 • tidlig rehabilitering med mobilisering og træning af kritisk syge patienter
 • håndtering af patienter med skiftende bevidsthedsniveau
På intensiv er der et tæt tværfagligt samarbejde og daglig koordinering med det øvrige personale på intensiv, og vi er med til at sikre et godt sammenhængende behandlingsforløb ved overgang fra intensivt afsnit til stamafsnit.

På Neurokirurgisk Afdeling
 • undersøgelse, vurdering og behandling af patienter med
  • traumatisk hjerneskade
  • tumor i centralnervesystemet
  • subarachnoidal-, subdural- og epidural blødning
  • para- eller tetraplegi
  • discusprolaps, spinalstenose med mere
 • respirationsfysioterapi
 • dokumentation og udarbejdelse af genoptræningsplaner
På Neurokirurgisk Afsnit arbejder vi primært i den akutte fase. Vi er med til at vurdere patientens rehabiliteringspotentiale og sikre god overlevering til videre rehabilitering i samarbejde med afdelingens øvrige personale.

Vi tilbyder en afvekslende og travl arbejdsdag i stadig udvikling og forandring, et højt fagligt niveau og et godt fagligt udviklingsmiljø, engagerede og erfarne kolleger. Et godt arbejdsmiljø, som er præget af en god omgangstone og gerne krydret med humor. Et godt mono- og tværfagligt samarbejde, som er essentielt for at sikre optimale patientforløb og der er gode muligheder for personlig sparring og faglig udvikling. Der vil blive tilrettelagt et introduktionsforløb.

Neurologisk Gruppe, der består af 15 fysioterapeuter og 9 ergoterapeuter, er en del af Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Som ansat i Neurologisk Gruppe er man primært tilknyttet et af de nævnte specialer, men alle er fælles om at varetage gruppens opgaver. Du skal derfor ved behov være indstillet på også at varetage opgaver på de øvrige afdelinger i Neurologisk Gruppe.

I hele afdelingen er vi 175 terapeuter fordelt på tre matrikler. I løbet af de kommende år samles alle matrikler i Skejby. Fra maj 2018 forventes det almene intensive afsnit at flytte til Skejby. Neurologisk Gruppe forventes totalt set at flytte til Skejby i 2019. De næste år vil være præget af udflytning og omstrukturering. Du må derfor forvente at have hele arbejdsdage både i Skejby og på Nørrebrogade. Du vil deltage i terapeutkonferencer samt anden mødeaktivitet på Nørrebrogade.

Visionen for Aarhus Universitetshospital er ”Den største viden - den bedste behandling”. I Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen understøtter vi denne vision med vores strategi for faglig udvikling. Vi har således i afdelingen en forsknings- og udviklingsenhed, og i Neurologisk gruppe har vi ansat en udviklingsterapeut. Det betyder, at der er en tæt relation mellem det kliniske arbejde og udviklingsarbejdet, og der er en forventning om, at du har lyst til at bidrage til dette samarbejde.

Aarhus Universitetshospital er uddannelsessted for såvel fysioterapeut- som ergoterapeutstuderende. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet.

Arbejdstiden ligger i øjeblikket indenfor tidsrummet 7.30 -16.00. Weekendvagt er for nuværende ca. hver 5- 6. weekend.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Der må påregnes prøvetid på 3 måneder.

Eksamensbevis, autorisation og CV vedlægges ansøgningen. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fredag den 26. januar 2018.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.