Jobbet "Klinikchef ved Neurologisk Klinik, Neurocentret" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

 

Stillingen som klinikchef ved Neurologisk Klinik er ledig til besættelse snarest muligt.

 

Om stillingen

Vi tilbyder en lederstilling, hvor du sammen med 2 oversygeplejersker er leder for Danmarks største neurologiske klinik placeret på 2 matrikler. Din opgave er at sikre udviklingen af behandlingsopgaverne i et tæt samarbejde med personale, center- og hospitalsledelse samt gennemføre fusionen af funktionerne på de 2 matrikler på Glostrup og Blegdamsvej og sikre indflytningen i kvalitetsfondsbyggeriet ”Nordfløjen”.

Sammen med den koordinerende professor skaber du rammerne for undervisning og forskning på højt internationalt niveau, og bidrager til det neurotranslationelle samarbejde mellem Neurocentret og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

 

Om Neurologisk Klinik

Neurologisk Klinik varetager de fleste højtspecialiserede funktioner i neurologi i Østdanmark og hovedfunktionerne for planområde Syd og dele af Byen i Region Hovedstaden. Samme med klinikkerne for neurokirurgi, neuroanæstesiologi, klinisk neurofysiologi, rehabiliteringen af hjerne- og rygmarvsskader og krisepsykolog indgår Neurologisk Klinik i et samlet og fyldestgørende center for hjerne-, rygmarvs- og nervemuskelsygdomme.

Klinikken har 128 sengepladser med 8.300 årlige indlæggelser i 7 sengeafsnit med en samlet funktion for trombolyse og EVT-behandling (2018) samt 42.000 konsultationer i almene og specialiserede ambulatorier for hovedpine, epilepsi, demens, apopleksi, bevægeforstyrrelser, multipel sklerose og nervemuskelsygdomme. Patienter modtages fra hele Danmark, Færøerne og Grønland.

Personalenormeringen er på ca. 420 årsværk med et budget på 290 millioner kr. (ekskl. medicin). Klinikken har store forskningsgrupper inden for hovedpine, demens, multipel sklerose, muskelsygdomme og billeddannelse, 18 professorer og lektorer og en samlet ekstern forskningsfinansiering på godt 70 millioner kr.

 

Om kvalifikationer og vilkår

Ved besættelse af klinikchefstillingen er det væsentligt, at ansøgeren har ledelseserfaring, mangeårig klinisk baggrund inden for relevant speciale og indsigt i opbygning og drift af komplekse afdelingsorganisationer. Ansøgeren har desuden stor indsigt i klinikkens fagområder og forståelse for neurologisk forskning og erfaring med administration, økonomistyring og personaleledelse.

 

Vi søger en klinikchef, som:

  • har skabt resultater med sin ledelse

  • har gode kommunikative evner, og kan indgå i en dialog og skabe tydelighed i de budskaber, som skal formidles ledelsessystemet blandt klinikkens personale og samarbejdspartnere

  • er med til at udvikle en kultur, der er præget af engagement, respekt og involvering

  • er motiverende, åben og strategisk målrettet

  • er viljefast og diplomatisk

  • vægter et stærkt tværfagligt samarbejde højt

 

Klinikchefen refererer til centerdirektøren i alle anliggender vedrørende klinikkens økonomi og drift. Klinikchefen er sammen med oversygeplejerskerne ansvarlig for klinikkens samlede drift, og udgør sammen med oversygeplejerskerne klinikledelsen.

Klinikledelsen leder klinikken, og har i samarbejde med de øvrige ledende medarbejdere ansvaret for helheden og opfyldelse af klinikkens målsætning inden for centrets overordnede ramme.

I øvrigt henvises til funktionsbeskrivelsen for klinikchef i Neurologisk Klinik, Neurocentret, som kan rekvireres ved henvendelse til centerdirektør Johannes Jakobsen.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til centerdirektør Johannes Jakobsen, telefon 3545 3186, oversygeplejerske Mette Egelund, telefon 3545 2746, eller oversygeplejerske Jette Bernbom, telefon 3863 3400.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Aftale om lægelige chefer mellem FAS og Danske Regioner. Ansættelse finder sted på åremål i henhold til rammeaftale og protokollat om åremålsansættelse mellem Danske Regioner og FAS.

Stillingen er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtelse eller med udetjeneste.

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae, og sendes via link senest d. 18. januar 2018 kl. 12.00.