Jobbet "Assisterende afdelingssygeplejerske til Bornholms Hospital - Genopslag" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Ullasvej 8, 3700 Rønne

Dit næste skridt
Sengeafsnit 2 på Bornholms Hospital søger assisterende afdelingssygeplejerske på fuldtid pr. 1. februar 2018 eller snarest derefter. 
 
Hospitalet undergår i 2017-18 store organisationsændringer på det stationære område, og sengestukturen afspejler udviklingen hen imod mere ambulant aktivitet, intensiveret udredning og diagnosticering. Fremover vil hospitalet have to større sengeafsnit med henholdsvis kirurgisk og medicinsk ledelsesforankring.  
 
Medicinsk Sengeafsnit 2 rummer aktuelt 32 senge og har desuden tilknyttet 10 senge i midlertidigt modtagelsesafsnit i forbindelse med akutområdet.  
 
Sengeafsnit 2 dækker de fleste medicinske specialer, blandt andet kardiologiske senge med central overvågning, lungemedicin og onkologi samt anden blandet medicin og palliation. 
 
I tilknytning til afsnittet er desuden et palliativt afsnit med 5 senge i et samarbejde med Diakonissestiftelsens hospice. 
 
Der er løbende stor uddannelsesaktivitet i forbindelse med både sygeplejerske og social- og sundhedsassistent uddannelserne. 
 
Afsnittet har ca. 45 ansatte. 
 
Stillingen som assisterende afdelingssygeplejerske er et led i en styrket afsnitsledelse, der vil bestå af en afdelingssygeplejerske, to assisterende afdelingssygeplejersker og en tilknyttet overlæge. Aktuelt er den ene afdelingssygeplejerskestilling netop blevet besat. Denne stilling har fokus på de administrative og kvalitetssikrende opgaver. 
 
De assisterende afdelingssygeplejersker refererer til afdelingssygeplejersken og inddrages i planlægning, udførelse og udvikling af afsnittets faglige, administrative og pædagogiske funktioner.  
 
Den ledige stilling vil have pædagogisk uddannelsesmæssigt fokus i forhold til både præ og postgraduat aktivitet samt introduktion og træning af det faste personale. 
 
Du vil komme til at arbejde med disse emner: 
  • aktiv deltagelse i afsnittets ledelse og afvikling af daglig drift 
  • udvikling og planlægning af introprogrammer for både præ og postgraduate i samarbejde med afsnittets kliniske vejledere og fagligt ansvarlige 
  • medvirke til og udvikle det interne undervisningsprogram for afsnittets personale 
  • deltage i relevante erfagrupper og indgå i koordinering af kompetenceudvikling på tværs af Bornholms Hospital  
 
Alt efter dine kompetencer og motivation etableres egne ansvarsområder. Der vil være stedfortræderfunktion og jobindholdet vil være nært knyttet til den daglige drift. 
 
Dit erfaringsgrundlag forventes som minimum at indeholde en klinisk vejlederuddannelse, ligesom medicinsk erfaring er en fordel. Vi ønsker, at du har vilje og evne til på sigt at opnå efteruddannelse indenfor ledelse og pædagogik. 
 
For begge assisterende afdelingssygeplejersker gælder at der vil være deltagelse i det kliniske arbejde og i vagtarbejdet i begrænset omfang, så ledelse rettes ud mod alle ansatte.   
 
Ansættelsesvilkår: 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Peter Juul på tlf.: 38 67 10 06, mail: pjuu0003@regionh.dk eller afdelingssygeplejerske Anette Greve på tlf.: 38 67 10 51, mail: anette.greve@regionh.dk   
 
Vi tager gerne en uforpligtende samtale, hvis du har overvejelser om ansættelse nu eller senere. Lad os give dig et indblik i mulighederne på Bornholms Hospital. 
 
Ansøgningsfrist: 
Ansøgning, CV, autorisation og dokumentation for relevant erfaring sendes via ”søg job” her på siden senest tirsdag den 16. januar 2018, kl. 12:00. 
 
Læs om Bornholms Hospital på www.bornholmshospital.dk   
 
Bornholm bliver ofte set som en ren ferieø. Men Bornholm er meget mere end det. Vi har et attraktivt samfund med overraskende natur, tiltrækkende nærvær, høj livskvalitet, berømte fødevarer og en behagelig lavere puls. Bornholm summer af liv, udfordringer og oplevelser. Foretrækker man afveksling, er storbyen lige rundt hjørnet – 30 minutter med fly.   
 
Hvis du ikke allerede har kendskab til Bornholm, kan du få gode råd ved at følge linket og læse ”Flyt til Bornholm” http://flyttilbornholm.dk/hvorfor/tilflytterkonsulenten.aspx   
 
Læs om Bornholm på facebooksiden ”Næste stop Bornholm”, www.brk.dk eller www.bornholminfo.dk