Jobbet "Timelønnet social- og sundhedsassistent til akut modtagelse" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Vi søger timelønnet social- og sundhedsassistent til blandede vagter pr 1. januar 2018 eller efter aftale. 
 
Vores akutte modtagelse varetager akut pleje og behandling indenfor både det kirurgiske og medicinske speciale, og er en del af landets største gastroenhed.  
Vi har 25 akutte senge, 4 modtagerstuer, samt to undersøgelsesrum. Vi modtager også patienter i et skadespor, samt i et akut vurderingsspor. 
 
Sygeplejen i afdelingen spænder bredt, da vi både har den meget ustabile, samt den stabile patient. Vi har patienter i alle aldre, dog med overvejende yngre patienter.  
 
Vores arbejdstempo skifter meget, da vi aldrig ved hvor mange patienter der bliver akut indlagt. Vi har derfor et tæt og godt internt samarbejde, så vi hele tiden kan hjælpe hinanden.  
Mere end halvdelen af vores patienter udskrives direkte fra vores akutte modtagelse, en del går til akut operation eller anden akut behandling, og andre patienter indlægges til videre udredning. 
 
Vi søger en ny timelønnet kollega, uddannet social- og sundhedsassistent, som også vil bidrage til fortsat udvikling af den akutte sygepleje. Aktuelt arbejdes der med et sygepleje projekt om brugerinddragelse af patienter og pårørende i den akutte behandling. Vi er det første møde med hospitalet, hvilket stiller krav til vores adfærd. En god start for vores patienter og pårørende har betydning for det samlede forløb og gør utrygheden mindre. 
Vi har et velfungerende team, mono såvel som tværfaglig, hvor både dialog og faglig sparring er en del af hverdagen. 
 
Vi tilbyder: 
  • Introduktion til afdelingen  
  • et arbejdsmiljø med fokus på høj faglighed  
  • et solidt, tværfagligt samarbejde 
 
Vil du vide mere, er du velkommen til at besøge os eller ringe til Bettina Hansen på tlf. 3862 5762. 
 
Ansøgningsfrist d. 31. januar 2018.