Jobbet "Afdelingssygeplejerske til Psykiatrisk Afdeling Odense" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C

Dit næste skridt
body, p, td { font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #000000; } .title { color: #000000; font-family: Verdana; font-size: 12px; font-weight:bold; } .BoxHeadline { color:white; Font-familiy:Verdana; font-size:9px; Font-weight:normal; padding:2px; background-color:#677580; } .InlineHeader { font-familiy:Verdana; font-size:9px; font-weight:bold; padding-left:2px; background-color:#e6eaed; } .InlineContent { Font-familiy:Verdana; Font-size:9px; Font-weight:normal; padding:2px; background-color:#e6eaed; }
Afdelingssygeplejerske  
 
Psykiatrisk afdeling Odense - universitetsfunktion    
Der søges en afdelingssygeplejerske til Psykiatrisk afdeling Odense, afsnit P 201. 
 
Psykiatrisk afdeling Odense er beliggende ved Odense Universitetshospital samt i Bjergegade og Skulkenborg, men er organisatorisk en del af Psykiatrien i Region Syddanmark. Afdelingens ambulatorier flytter i nybygget Lokalpsykiatri marts 2018. 
 
Ansættelsestidspunkt 
Den 1. marts 2018 eller efter aftale. 
 
Om afsnit P 201 
Afsnit P 201 er et åbent akut modtageafsnit med i alt 16 sengepladser. Afsnittet har speciale i gerontopsykiatri for patienter > 70 år, der primært lider af: 
 • depression eller mani (affektiv lidelse) 
 • kroniske psykoser 
 • demens med svært behandlelige psykiatriske symptomer eller adfærdsforstyrrelser 
Der er enestuer til alle indlagte patienter, og behandlingen og plejen består af:  
 • medicinsk behandling 
 • daglige samtaler med plejepersonalet 
 • regelmæssige samtaler med kontaktlæge 
 • ergoterapi
 • socialrådgivning 
 • miljøterapi og sanseintegration 
 • ECT 
 • inddragelse af pårørende 
 
Afsnittet har et tæt samarbejde med øvrige afsnit i afdelingen, med Gerontopsykiatrisk Team og Akut Demensteam, kommuner m.fl. 
Afsnittet har regionsfunktion i gerontopsykiatri. 
 
Personale 
Personalet er tværfagligt og består af en overlæge, læger i for- og bagvagt, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter/plejer, lægesekretær, socialrådgiver og ergoterapeut. 
 
Der uddannes sygeplejestuderende, ergoterapeutstuderende, lægestuderende i praktikantophold og social- og sundhedsassistentelever. 
 
Stillingen giver dig mulighed for at være afdelingssygeplejerske, hvor 
 
 • du afhængig af eget egne erfaringer vil få en god introduktion til afdelingen samt til økonomi, faglig udvikling m.m. 
 • afdelingssygeplejersken i samarbejde med den behandlingsansvarlige overlæge 
 • ·varetager driften og behandlingen 
 • du vil få ansvar for drift og økonomi 
 • afdelingssygeplejersken afholder årlige medarbejderudviklingssamtaler med plejepersonalet 
 • der forventes fleksibelt og konstruktivt samarbejde såvel indadtil som udadtil 
 
Afdelingssygeplejersken deltager i personaletræning/supervision for hele personalegruppen i P 201. 
 
Afdelingssygeplejersken deltager i møder med øvrige afdelingssygeplejersker og oversygeplejersken, i fælles personaletræning for afdelingens funktionsledere, og i møder med den samlede tværfaglige ledergruppe. 
 
Der er tale om en god afdelingssygeplejerskegruppe, som giver god kollegastøtte til hinanden. 
 
Afdelingssygeplejersken indgår i arbejdsgrupper m.m. på tværs i Psykiatrisk afdeling Odense. 
 
P 201 er noget for dig, hvis du: 
 
 • har lyst og evne til ledelse 
 • har ledererfaring og en tydelig lederstil 
 • har lyst til at arbejde i gerontopsykiatrien og brænder for området 
 • har psykiatrisk erfaring
 • kan dokumentere relevant efteruddannelse  
 • har videreuddannelse indenfor ledelse eller er indstillet på at påbegynde videreuddannelse inden for ledelse 
 • er visionær, udviklingsorienteret herunder gerne erfaring med kompetenceudvikling, dokumentation og kvalitetsudvikling 
 • er fleksibel, har en åben dialog med personalet, er anerkendende, kan udøve synlig ledelse, strukturere og organisere dit arbejde samt
 • være beslutningsdygtig 
 • er god til at fremme og udnytte personalets ressourcer, kan give faglig sparring, har evne til et positivt, engageret tværfagligt samarbejde internt i afsnittet og på tværs af funktionsområder 
 • har interesse for afsnittets daglige aktiviteter 
 • har viden om kognitiv terapi (ønskeligt) 
 • understøtter nye initiativer og behandlingstilbud 
 
Vi tilbyder 
 
 • en arbejdsplads med engagerede og fleksible medarbejdere med en positiv indstilling til opgaverne og med specialiseret viden 
 • et personale med godt sammenhold og god stemning 
 • et højt aktivitetsniveau 
 • kompetenceudvikling 
 • supervision og faglig udvikling 
 
Afdelingens bærende værdier er respekt, faglighed og ansvar. 
 
Som universitetsafdeling deltager personalet ind i mellem i forskningsprojekter. 
 
Der gøres opmærksom på, at rygning ikke er tilladt i arbejdstiden. 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
I henhold til gældende overenskomst. 
 
Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til oversygeplejerske Erik Jensen, tlf. 99 44 89 01 eller 30 57 51 47 eller e-mail erik.jensen@rsyd.dk. 
 
Ansøgningsfrist 
Den 16. januar 2018 kl. 12.  
 
Ansættelsessamtaler 
Ansættelsessamtaler finder sted den 23. januar 2018. 
 
Mere om afsnit P 201 og Psykiatrisk afdeling Odense 
Se afdelingens hjemmeside http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm400020.