Jobbet "Phd - Psykolog til Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedegade 16, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 
Psykolog til Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri søges til kombineret klinisk og forskningsmæssig ansættelse tilknyttet forskningsprojektet NeuroMAP.     
 
Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Sjælland, ønskes en stilling som kombineret kliniker og forsker i ph.d-stipendiat besat med en psykolog 37 timer pr. uge fra den 01.03.18.
 
Stillingen er en 3-årig kombineret klinisk og forskningsmæsssig ansættelse. Ph.d projektet bliver et delprojekt af forskningsprojektet Neurokognitive Markører ved Autisme Projektet (NeuroMAP). For information om NeuroMAP, kontakt overlæge Bodil Aggernæs, se nedenfor.
 
Kompetencer
 • Autorisation som psykolog
 • Børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring
 • Fagligt engagement
 • Forskningsinteresse og gerne erfaring
 • Personlig balance, robusthed og imødekommenhed
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Stillingen som ph.d-stipendiat knyttes organisatorisk til BU Klinik 1, Roskilde, der har ambulant funktion ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Forskningsprojektet omfatter børn og unge med autisme udredt ambulant ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Sjælland, samt neurotypiske kontroller, der rekrutteres fra folkeskoler i Region Sjælland. Som led i ph.d-projektet vil der være kliniske opgaver knyttet til autismeudredning.
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af ni kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.
 
Arbejdsopgaver
 • Kliniske opgaver i forbindelse med undersøgelse og behandling i et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium
 • Forskningsopgaver knyttet til forskningsprojektet NeuroMAP. Projektet har fokus på at identificere neurokognitive markører ved autisme. Det aktuelle delprojekt har fokus på at belyse, hvorledes symptomer og funktionsniveau ved autisme varierer med evnen til fleksibel tænkning med særligt fokus på eksekutive funktioner og særligt konceptuel og socialkognitiv fleksibilitet. 
 • Forskningsuddannelse ved KU mhp. opnåelse af ph.d-grad indgår som en obligatorisk del af ansættelsen
Vi tilbyder dig
 • En grundig introduktion
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads blandt gode, erfarne kolleger, hvor refleksion og faglig udvikling prioriteres
 • Der er fokus på godt samarbejde samt gode fysiske rammer
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling via: Undervisning, temadage, supervision og personaletræning
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn i henhold til overenskomst. Ansættelsen er en 3-årig tidsbegrænset stilling.
Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest til offentligt brug, samt at der foreligger en godkendt projektprotokol, og at ansøger er indforstået med at blive indskrevet som ph.d-studerende ved Københavns Universitet fra ansættelsens start.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
 • Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt
 • Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser
 • Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner
 • Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger
 • Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordstruede tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse
 • I samarbejde med Psykiatriens Forskningsenhed, Region Sjælland har vi i afdelingen aktuelt ansat 1 forskningslektor, tre ph.d.-studerende og en post doc.
Læs mere om Forskningsenheden her 
 
Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte forskningslektor Bodil Aggernæs, boag@regionsjaelland.dk, 51 52 68 23, eller ledende overlæge Jesper Pedersen, 58 53 80 06 for yderligere information om stillingen. 
 
Ansøgning
Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via 'søg jobbet'.
Ansættelsessamtaler vil finde sted i slutningen af januar 2018. Ved ansættelsessamtalen forventes ansøger at præsentere et oplæg med skitsering af indholdet for en ph.d-protokol. Oplægget vil indgå i den samlede vurdering af ansøger.
 
Ansøgningsfrist 15.01.18
 
'Mennesker og muligheder - en psykiatri med relationer'

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.