Jobbet "Fysioterapeut søges til barselsvikariat på 32 timer i Medicinsk Gruppe" er udløbet

Region Midtjylland

Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Vi søger en fysioterapeut med hospitalserfaring gerne indenfor behandling af patienter med abdominalkirurgiske problemstillinger, intensiv og C-Mammae.

Stillingen er på 32 timer pr. uge til besættelse fra 1. marts 2018 - 31. juli 2018.

Du skal gerne have teoretisk og praktisk erfaring med arbejdet på et akut hospital indenfor ovennævnte områder, hvor fysioterapeuten er vigtig for patientforløbene og vigtig i forhold til det tværfaglige samarbejde. Erfaring med undersøgelse, vurdering og behandling af patienter med respiratoriske problemstillinger og kendskab til operationstyper, regimer, behandling, træning, postoperative instruktioner og vejledninger til patienter opereret indenfor det abdominalkirurgiske område foretrækkes. Herunder erfaring med udarbejdelse af genoptræningsplaner.

Vi står i den kommende tid overfor mange nye opgaver i forbindelse med udflytning til Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby. En del af nærværende gruppe er således berammet til at flytte til matriklen i Skejby i henholdsvis maj og september 2018. Dette betyder, at der efterspørges en medarbejder, som er omstillingsparat, åben og nysgerrig overfor både nye rammer og nye fysioterapeutiske specialer. Endvidere en medarbejder, der har lyst og engagement til at understøtte en ny fælles fremtid på det samlede Universitetshospital.

Du skal besidde følgende personlige, samarbejdende og relationelle kompetencer
  • være robust og have en god psyke i forhold til at kunne håndtere ovenstående patientgrupper
  • have gode kommunikations- og formidlingsevner, skriftligt og mundtligt
  • være i stand til at reflektere over egen praksis med fokus på udvikling
  • være nysgerrig, indlevende, fleksibel og tolerant i forhold til kollegaer, patienter m.fl.
  • være ærlig og loyal
  • være samarbejdsorienteret – også tværfagligt

Lidt om stillingen i øvrigt
Dit tilhørsforhold vil blive til Medicinsk Gruppe i Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen på Tage-Hansens Gade. Gruppen tæller både fysioterapeuter, ergoterapeuter og en social- og sundhedsassistent. Stillingen omfatter både behandling af indlagte evt. ambulant eller holdtræning for Mammae-patienter. Stillingen indebærer desuden weekendvagter ca hver 5. uge, ligesom man vil indgå i helligdagsvagter.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, som skal fremsendes elektronisk. Vedhæft udførligt CV, eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 31. januar 2018 om formiddagen.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.