Jobbet "Psykiatrisk Center København søger overlæge til OPUS-team" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Hans Kirks Vej, 2200 København N

Dit næste skridt

Vi søger en overlæge til et af vore dygtige og engagerede OPUS-teams (dobbelt-team).

OPUS-team Nørrebro Hans Kirks Vej 6 (overfor Mærsktårnet på Universitetscampus) yder behandling efter OPUS-konceptet i en 2 årig periode overfor unge 18-35 år med debuterende lidelse indenfor det ”skizofrene spektrum”,  F20-29. Der arbejdes tværfagligt efter en ACT-model læggende vægt på patientinddragelse, pårørende og specifikke gruppeforløb. Dertil et udstrakt samarbejde med socialpsykiatriens mange tilbud. Overlægen som behandlingsansvarlig forventes at kunne formidle et konstruktivt kreativt  samarbejde internt i tværfagligt team og til eksterne samarbejdspartnere. En bred, årelang klinisk erfaring med patientgruppe med psykoser er ønskelig.

Vi kan tilbyde ansættelse i et center med gode muligheder for faglig udvikling, indflydelse og mange tværfaglige ressourcer med fokus på samarbejde og kvalitet i behandlingen. Der er mange muligheder for engagement i kvalitetsudvikling og forskning.

Vi har en attraktiv arbejdsplads præget af udvikling, faglighed og godt samarbejde, og vi er åbne for tanker og idéer, der kan kvalificere den psykiatriske behandling yderligere.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i psykiatri, der har klinisk kendskab til distriktspsykiatrisk arbejde og har lederkompetencer i forhold til patientforløb.

Fleksibilitet og gode samarbejdsevner prioriteres højt. Interesse for kognitiv terapi er en fordel.

Ansøgning  

Ved ansøgning om ansættelse vil bedømmelse ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetence områder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden. Forud for ansættelse vil der blive indhentet referencer fra 1-2 personer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.

Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til klinikchef Birte Smidt på tlf. 26 64 88 22 eller birte.smidt@regionh.dk.

Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer.  

 

Ansøgningsfrist den 19. januar 2018 kl. 12.00.

 

Om Psykiatrisk Center København 

PCK er Danmarks største psykiatriske afdeling med et optageområde på cirka 430.000 borgere dækkende Københavnerområderne Nordvest, Nørrebro, Østerbro, indre by , Frederiksberg og Vanløse. Vi har Danmarks største psykiatriske forskningsenhed med 5 professorer og i alt cirka 100 forskere. PCK har i alt cirka 1300 medarbejdere, har årligt cirka 5500 indlæggelser og 190.000 ambulante kontakter. 

 

PCK er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret dels på Rigshospitalsmatriklen, dels på Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg Hospitaler, samt i mindre enheder rundt omkring i optageområdet. Centeret behandler affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, komplekse neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser.

Centeret har en række specialeområder så som: Psykoterapi, angst, OCD, affektive lidelser, sexologi, neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi og liaison, samt ældrepsykiatri og militærpsykiatri. 

Centret rummer Kompetencecenter for Affektive lidelser og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, sidstnævnte i samarbejde med PC Amager. 

Forskning er højt prioriteret på PCK, og der er på centret ansat fem professorer samt eksisterer en række selvstændige forskningsmiljøer ved siden af professorgrupperne. Forskningen på PCK er blandt de førende i 

Danmark og gør sig bemærket internationalt. Der er rig mulighed for at deltage i forskning, blandt andet er der flere muligheder ifm. implementeringen af FACT. 

Alle lægestillinger har vagtforpligtelse. Der er aktuelt bagvagtslag (1. reservelæger og afd. læger) på henholdsvis Bispebjerg- og Rigshospitals-matriklen. Overlægerne har forskudt dagtjeneste (speciallæge i front) i akutmodtagelsen ca. 12-14 x årligt.

Der er en frivillig vagtordning tilknyttet Gentofte Hospital, med tilstedeværelsesvagt og status af bibeskæftigelse. 

 

Læs mere på www.psykiatri-regionh.dk