Jobbet "Afdelingssygeplejerske til Hjerteopvågningsafsnittet 3043 i Rigshospitalets Hjertecenter" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Vi søger en afdelingssygeplejerske til nyoprettet fast stilling på Hjertecentrets Hjertekirurgiske opvågningsafsnit på 3043 fra 1. februar 2018 eller efter aftale. 
 
Hjertekirurgisk opvågningsafsnit er en del af Thoraxkirurgisk Klinik, og ud af de ca. 1650 voksne patienter der opereres årligt, modtager Hjertekirurgisk opvågningsafsnit 1300 patienter til opvågning og overnatning efter åben hjertekirurgi. Opvågningen består af 6 senge fordelt på 2 lokaliteter. Afsnittet har åbent alle hverdage til og med lørdag eftermiddag.  Afsnittet modtager elektive/subakutte patienter efter CABG, A klap, M klap, A-klap+ CABG, M-plastik, A klap plastik, M-klap+ CABG, dobbelt klap, simple reoperationer og aorta ascendens kirurgi. 
 
Som afdelingssygeplejerske i Hjertekirurgisk opvågningsafsnit vil du have et tæt samarbejde med klinikchefen for Thoraxkirurgisk Klinik, den visiterende hjertekirurg, afdelingssygeplejerskerne i thoraxkirurgisk intensiv 4141, teamledelsen på operationsgangen og de øvrige afdelingssygeplejersker i Thoraxkirurgisk Klinik. 
 
I Hjertekirurgisk opvågningsafsnit er ansat sygeplejersker med intensiv specialuddannelse, og der er en god balance mellem erfarent og nyt personale indenfor specialet. Personalet er meget engageret, fagligt dygtige og lægger vægt på høj kvalitet i plejen. Der arbejdes på, at det på sigt bliver muligt at tilknytte en klinisk sygeplejespecialist for at styrke den faglige udvikling. 
 
I Hjertecentret retter sygeplejens faglige perspektiv sig mod mennesket og det at være syg, og vi arbejder målrettet på at videreudvikle en professionel praksis, der bygger på evidens. 
 
For at understøtte dette vil dine primære opgaver gennem daglig ledelse være at: 
 • Sikre bedst mulige arbejdsbetingelser for personalet, således at der ydes sygepleje til patienterne på et højt fagligt niveau 
 • Anvende den enkelte medarbejders ressourcer og kvalifikationer bedst muligt, så den enkelte oplever trivsel, arbejdsglæde og mulighed for faglig og personlig udvikling 
 
Om dine personlige og faglige kompetencer har vi følgende forventninger: 
 • Lang intensiv erfaring med pleje og behandling af hjertekirurgiske opvågningspatienter 
 • Erfaring med ledelse 
 • Har gennemslagskraft og mod til at træffe beslutninger 
 • Har gode samarbejdsevner såvel monofagligt som tværfagligt 
 • Sikrer, at den daglige drift fungerer, således at pleje og behandling er effektiv, sikker og god 
 • Erfaring med omstillingsprocesser og udvikling af nye arbejdsgange 
 • Bevarer overblikket 
 • Uddelegerer opgaver og ansvar 
 • Medvirker til, at personalet udvikler personlige og faglige kompetencer 
 • Er nærværende, troværdig og lyttende 
 • Lyst til at uddanne sig både indenfor ledelse og klinisk sygepleje 
 • Inspirerer og skaber faglig retning og engagement 
 
Har du lyst at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Lise Henriques på tlf. 3545 1181.
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område, indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd. 
 
Ansøgningsfrist mandag d. 8. januar 2018 kl. 12, og stillingen søges via link på siden. 
 
Samtaler vil finde sted d. 9. eller 10. januar 2018 mellem kl. 8.00 og 10.00.