Jobbet "Lægesekretær til Urinvejskirurgi, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Urinvejskirurgi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som lægesekretær ved Hospitalsenhed Midt, Urinvejskirurgi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018 eller snarest herefter.
 
Om stillingen
Har du lyst til at arbejde i et dynamisk tværfagligt miljø, hvor der er fokus på høj kvalitet og gode patientoplevelser, så er du velkommen her hos os.
Der er for afdelingens i alt 9 sekretærerne udarbejdet et arbejdsrul, hvor man på skift har lukkedage til henholdsvis kl. 15.30 og kl. 16.00 ugentligt.
 
Vi søger en kollega, som:
 • er uddannet lægesekretær.
 • er i besiddelse af  imødekommenhed, empati og engagement.
 • er i besiddelse af gode samarbejdsevner samt har lyst til at arbejde tværfagligt.
 • kan arbejde selvstændigt, bevare overblikket og prioritere i pressede situationer.
 • kan modtage og formidle ofte mange beskeder.
 • mestrer venlig og kompetent kontakt til såvel patienter, pårørende og det tværfaglige personale.
 • trives med en stor kontaktflade. 
Vi tilbyder:
 • et selvstændigt og spændende job med medansvar og medindflydelse.
 • mulighed for personlig og faglig udvikling i en hverdag fyldt med udfordringer, og hvor to dage aldrig er ens.
 • kollegialt sammenhold, baseret på tillid, gensidig respekt og en god portion humor.
 • et arbejdsmiljø, hvor nøgleordene er åbenhed og frihed under ansvar.
 • arbejde i et dynamisk team, hvor patienten er i centrum.
Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.
 
Om afdelingen
Urinvejskirurgisk afdeling består af en sengeafdeling, et sekretariat, en klinik og er en del af en fælles bookingenhed. Urinvejskirurgi er organisatorisk en del af det kirurgiske fællesskab. I klinikken ses urinvejskirurgiske og kirurgiske patienter til for- og efterundersøgelser. Der er til klinikken tilknyttet et selvstændigt sekretærteam på 4 sekretærer, og klinikken er ligeledes uddannelsessted for lægesekretærelever.
 
Dine arbejdsopgaver bliver i tæt samarbejde med specialets øvrige sekretærer at varetage skrivning af nye journaler, ambulante notater, henvisninger og svar samt operationer; bestilling af diverse undersøgelser samt telefonkontakt til patienter og øvrige samarbejdspartnere.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Urinvejskirurgi, Regionshospitalet Viborg.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende sekretær Mette Olesen på tlf. 2114 2923.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 7. januar 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag den 11. januar 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale