Jobbet "Reservelæge i introduktionsstilling i urologi, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Urinvejskirurgi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som reservelæge i introduktionsstilling i urologi, 6630-06-35-i-01, ved Hospitalsenhed Midt, Urinvejskirurgi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018 eller efter nærmere aftale.

Det er et krav, at ansøgeren har dansk autorisation som læge og har godkendt KBU eller tilsvarende.

Om stillingen
Afdelingen har tilknyttet 2 introduktionsstillinger i urologi samt 4 hoveduddannelsesforløb i urologi. Der er i afdelingen ansat 5 speciallæger, heraf 2 overlæger og 3 afdelingslæger.

Der startes med 14 dages introduktion til afdelingen. Uddannerlsesforløbet tilrettelægges i samarbejde med vejleder og uddannelsesansvarlige overlæge.

Som introduktionslæge ved Urinvejskirurgi vil man udelukkende beskæftige sig med urologi, såvel i dagtid som i vagttid. Til at starte med, vil du have rent dagarbejde. Afhængig af dine kvalifikationer, vil du senere evt. indgå i et vagtslag sammen med afdelingens reservelæger og afdelingslæger og indgå i en 7-skiftet tilkaldevagt.

Der er netop hos os rig mulighed for at få indsigt og hands on erfaring indenfor basisurologien.

Om Urinvejskirurgi
Urinvejskirurgi har 10 stationære senge, 8 operationslinjer ugentligt med anæstesi samt daglig adgang til akutleje. Desuden 2 linje til operationer i lokalbedøvelse ugentligt, samt 3 linjer til ESWL. Der er 15 ambulante linje ugentligt, heraf 5 til endoskopi og TRUS.

Regionshospitalet Viborg har, som eneste afdeling i Region Midtjylland, regionsfunktion i behandling af patienter med nyresten, som skal have foretaget ESWL behandling. Patienter henvises fra de øvrige hospitaler i regionen med henblik på dette. Afdelingen udfører alle former for stenkirurgi, herunder PNL.

Urinvejskirurgi har jævnlige konferencer med gynækologer, pædiatere, nefrologer og deltager i ugentlige MDT videokonference om prostatacancer. Til afdelingen er knyttet en kontinensklinik, i samarbejde med Kvindeafdelingen, med urodynamisk laboratorium.

Du bliver del af en spændende arbejdsplads med faglige udfordringer indenfor såvel akut som elektiv urologi.

Du er meget velkommen til at komme forbi os og se vores afdeling samt hører om de muligheder vi kan tilbyde dig.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Urinvejskirurgi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
 
  • Ledende overlæge Tamás Barsi tlf. 78446333 eller
  • Uddannelsesansvarlig overlæge Sükrü Oguzkan Topcu tlf. 7844634

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 15. januar 2018


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale