Jobbet "Overlæge til Hjertemedicinsk Klinik, Hjertecentret, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

En stilling som overlæge i Region Hovedstaden ved Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalets Hjertecenter, er ledig til besættelse.

Hjertemedicinsk Klinik varetager på internationalt niveau højt specialiseret og kompleks behandling og pleje af patienter med hjerte- og lungesygdomme. Klinikken indtager desuden en helt dominerende rolle i den Østdanske akutbehandling på det specialiserede hjerteområde. Centrets mål er til stadighed at være den faglige reference, en imødekommende samarbejdspartner, og det foretrukne behandlingssted for patienter med behov for specialiseret hjerte/lunge behandling. 
Hjertemedicinsk Klinik har desuden fokus på udviklings- og forskningsinitiativer. Klinikken har 96 senge, foretager knap 8.000 procedurer i kardiologisk laboratorium og ca. 35.000 ambulante kontroller pr år. I alt er der ansat ca. 400 medarbejdere, heraf ca. 35 fastansatte læger.  
 
Stillingen er tilknyttet dels specialfunktion med fokus på diagnostik/behandling af iskæmisk hjertesygdom, dels funktion som medicinsk koordinator i hospitalets traumecenter, dels funktion som daglig leder af Hjertecentrets enhed for kardiovaskulær innovation/teknologi. Sidstnævnte funktion kræver betydelig kendskab til sundheds-IT, mobilteknologi og data/registerkompetencer. Ansøger skal i et vist omfang deltage i klinikkens øvrige kardiologiske aktiviteter. Der lægges vægt på, at ansøgeren er speciallæge i kardiologi og, at der er dokumenteret interesse og selvstændig kunnen inden for de anførte områder. 
 
Det prioriteres yderligere, at ansøgeren er forskningsaktiv svarende til de kliniske arbejdsområder, har gode samarbejdsevner og vil deltage i klinikkens funktioner med henblik på at optimere patientforløb, specielt for så vidt angår diagnostik og behandling samt kvalitetsvurdering og udvikling. Overlægen forventes at indgå i Hjertemedicinsk Kliniks præ- og postgraduate undervisningsforpligtelser og forskning med henblik på specialets fortsatte udvikling.  
 
Stillingen indebærer rådighedsvagt. 

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikchef, dr.med. Søren Boesgaard, Hjertemedicinsk Klinik, afsnit 2142, Hjertecentret, tlf. 3545 2346.
Stillingsbeskrivelse kan rekvireres samme sted.

Løn- og ansættelsesvilkår  ifølge overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Bedømmelsen af ansøgernes faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv kompetenceområder, jf. 'faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden' fra 2015, der kan ses på VIP portalen

Ansøgningen vedlægges curriculum vitae indeholdende publikationsliste med angivelse af de 5 vigtigste publikationer, samt speciallægeautorisation.

Søg stillingen via link på denne side senest mandag d. 15. januar 2018, kl. 12.00.

Rigshospitalet er røgfrit.