Jobbet "Introduktionsstilling ved de medicinske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg pr 1.8 2018 eller efter aftale" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Introduktionsreservelæge ved de medicinske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus

Interesserer du dig for intern medicin? Trives du i et stort hus? Vil du have mulighed for at stifte bekendtskab med de fleste medicinske specialer? Så har vi 1 ledig stilling som introduktionsreservelæge ved Sydvestjysk Sygehus’ medicinske afdelinger.

Om stillingen
Stillingen indgår i de medicinske afdelingers for- og mellemvagtslag i en syv til otte-skiftet tilstedeværelsesvagt. Uddannelsesforløbet for stillingen vil blive tilrettelagt sådan, at du kommer til at gøre tjeneste i seks måneder indenfor to forskellige specialer.

Vi vil bestræbe os på at tilgodese dine ønsker om valg af specialetilknytning, og længden af opholdene i de to ønskede specialer.

Om os
De medicinske afdelinger varetager ud over intern medicin følgende specialer: Nefrologi, lungemedicin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, hæmatologi og reumatologi. Ved de medicinske afdelinger i Esbjerg er der 2 bagvagtslag, mellemvagtslag og 2 forvagtslag, og et fælles akut medicinsk modtageafsnit. Sydvestjysk sygehus er udpeget til at være akutsygehus. Sygehuset har medicinske sengeafdelinger i både Esbjerg og Grindsted.

Tiltrædelse
1. august 2018 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for yngre læger. Til hver enkelt stilling er aftalt et pensionsgivende rekrutteringstillæg på kr. 20.000 i årligt grundbeløb.
Stillingsnumreret er: 5501-050-01-i-12

 Hør mere

Du kan høre mere om stillingen ved at henvende dig hos uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal på tlf. 79182000 (lokal telefonsøger 5577), mobiltelefon 61675396, eller mail Troels.kodal@rsyd.dk      

Ansøgningen
Du kan sende din ansøgning med relevante bilag til uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal ved 
at bruge linket nedenfor.

Vi glæder os til at få din ansøgning.

Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være den uddannelsesansvarlige overlæge i hænde senest lørdag den 13. januar 2018.

Se mere om Sydvestjysk Sygehus på  www.sydvestjysksygehus.dk   

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem netværket Best Brains, hvor områdets store virksomheder deltager. Se mere her http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/