Jobbet "Afdelingslæger til Radiologisk Afdeling" er udløbet

Region Nordjylland

Billeddiagnostik

Hobroej 18 - 22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Ved Radiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital har vi 3 stillinger som afdelingslæge ledige til besættelse fra 01.03.18 eller efter aftale.

Vi søger speciallæger i radiologi med interesse indenfor et flere af følgende områder: onko-, orto-, uro- eller thoraxradiologi og med erfaring i CT, MR, UL og interventioner.

Afdelingen er delt i sektioner inden gastroradiologi,  onko- og thoraxradiologi, karradiologi, interventionsradiologi, mammaradiologi, neuroradiologi, ortoradiologi, pædiatrisk radiologi og urologisk radiologi.

Der afholdes daglige konferencer med vores kliniske samarbejdspartnere og MDT-konferencer indenfor kræftdiagnostik.

Afdelingen har en stor produktion, mange akutte undersøgelser og en del højt specialiserede funktioner.

Afdelingen er en af landets største med et årligt undersøgelsesantal på ca. 250.000. Vi diagnosticerer, undersøger og behandler patienter indlagt på Aalborg Universitetshospital samt henviste patienter fra de praktiserende læger i Region Nordjylland. Derudover udføres de højt specialiserede funktioner indenfor radiologi i Region Nordjylland kun i Aalborg.
Afdelingen er fordelt på 4 matrikler: Aalborg Nord, Aalborg Syd, Hobro og Farsø.

Aalborg Universitetshospital arbejder ud fra målsætningen om effektive og sammenhængende patientforløb. Specialet har et bredt og godt samarbejde med andre specialer på hospitalet, hvor dialog på tværs af specialer og faggrænser er en naturlig del af arbejdet. Som universitetshospital har forskning og udvikling en høj prioritet og specialet har etableret en selvstændig forskningsenhed.

Universitetshospitalet indgår i væsentlig grad i både introduktions- og hoveduddannelsen i radiologi. Der arbejdes kontinuerligt på at udvikle et godt læringsmiljø, der sikrer de yngre læger en solid basis- og specialistuddannelse. Der vil derfor i stillingen indgå et ansvar for undervisning og supervision af yngre læger.

Vi lægger vægt på:
 • Ambitioner som medicinsk ekspert
 • Gode samarbejdsevner
 • Lyst og vilje til at arbejde i teams med lægekolleger, men også tværfagligt både i afdelingen og med vores kliniske kolleger.
 • At du tager ansvar for løsning af afdelingens/sektionens opgaver
 • Gode kommunikative evner
 • At du har en tillidsvækkende og anerkendende omgangsformDer vil ved ansættelsen blive indhentet børneattest, i det omfang man som led i udførelse af funktionen er i, eller har mulighed for, direkte kontakt med børn under 15 år, eller færdes fast blandt børn under 15 år.
   
  Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til leder af det billeddiagnostiske speciale Per Bech (plb@rn.dk), Radiologisk speciale, Aalborg Universitetshospital, tlf. 29 60 96 08 eller specialeansvarlig overlæge Firas Mahdi (fhm@rn.dk), tlf. 97 66 51 66.
   
  Bedømmelsen af ansøgernes faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv kompetenceområder, (de 7 lægeroller).
   
  Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.
  Motiveret ansøgning vedlægges kopi af autorisation og curriculum vitae indeholdende evt. publikationsliste.
   
  I henhold til regionens ansættelsespolitik vil der efter ansøgerens samtykke tages referencer inden ansættelse ved relevant arbejdsgiver.
   

  Samtaler forventes afholdt i uge 5.