Jobbet "Vikar for afdelingslæge ved Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Ved Røntgen og Skanning Afsnit 1, 2 og 3 (Ortosektionen) er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse i perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019. Stillingen er tidsbegrænset på baggrund af en afdelingslæges orlov.
 
Vi tilbyder en spændende stilling, hvor ansøger skal indgå i afdelingens muskuloskeletale team. Afdelingslægens arbejdsområder vil være muskuloskeletal radiologi med mulighed for yderligere subspecialisering efter ønske.
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i diagnostisk radiologi. Det forventes at ansøger har erfaring med konventionel røntgen og CT samt interesse for MR og muskuloskeletal ultralyd.
 
Ortosektionen flytter medio 2018 fra NBG til Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby, Afsnit 1, 2 og 3.
 
Der er tilknyttet bagvagtsfunktion til stillingen (tilstedeværelsesvagt), 12-skiftet rul.
Ansøger skal desuden indgå i fælles regional beskriverenhed (Core Center).
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afsnitsleder overlæge, ph.d. Lise Loft Nagel, lisenage@rm.dk,  tlf. 7846 4435 eller afdelingens ledende overlæge Vibeke Fink-Jensen, tlf. 7846 2430, vibfin@rm.dk.
 
Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer indenfor den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel. Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de syv lægelige kompetenceområder. Skema til bedømmelse kan findes her. Skemaet bedes udfyldt og vedhæftet ansøgningen, gerne som wordfil.
  
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5, 2018.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.