Jobbet "Sterilassistent/Social- og sundhedsassistent/Sygehjælper OP" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Sterilassistent/Social og Sundhedsassistent/Sygehjælper  
Søges til genbehandling af instrumenter på Ortopædkirurgisk Operationsafsnit. 
 
En af vores erfarne sterilassistenter har, efter mere end 40 år i afdelingen, valgt at gå på pension.
Derfor søger vi nu på Ortopædkirurgisk Operationsafsnit (O’s OP) pr. 1. marts 2018, eller efter aftale, Sterilassistent/Social- og sundhedsassistent/Sygehjælper med ansættelse på 37 eller 32 timer pr. uge, i fastansættelse. 
 
Lidt om afdelingen:
O’s operationsafsnit beskæftiger sig med klassisk ortopædi, traumatologi, infektions- og rekonstruktionskirurgi, rygkirurgi og håndkirurgi. Afdelingen har landsfunktion indenfor håndkirurgi og regionsfunktion indenfor børneortopædi, ryg- og bækkenkirurgi. 
 
70 % af afdelingens patienter er akutte. Der foregår stationær kirurgi såvel som dagkirurgi. 
 
Genbehandlingsteamet i O’s OP varetager genbehandlingen af instrumenter for eget stationære og dagkirurgiske afsnit, samt servicerer afsnittets instrument- og sterildepoter. 
Genbehandlingen består i instrumentvask/-kontrol/-pakning og –autoklavering, samt diverse kvalitetssikringsprocedurer, inklusiv T-DOC elektronisk sporbarhedssystem. 
Det er vigtigt at påpege, at der i funktionen i genbehandlingen ingen direkte patientkontakt foregår, kun instrumentbehandling. 
 
Til at varetage genbehandlingen i dag- og aftentimerne i hverdagen er der normeret til 7 Sterilassistenter/social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere. 
 
Vi ønsker en kollega der: 
 • Har erfaring indenfor genbehandling af instrumentarium, gerne sterilassistentuddannelsen 
 • Har evner til at arbejde i et team og i et tæt tværfagligt samarbejde med afsnittets sygeplejersker, kirurgisk ambulatorium og den centrale genbehandlingsenhed. 
 • Arbejder struktureret, og har høj grad af ansvarsfølelse og fleksibilitet 
 • Har en anerkendende tilgang til kolleger og samarbejdspartnere, og bidrager til et godt arbejdsmiljø 
 • Er interesseret i at bruge egne ressourcer og kompetencer til fordel for afdelingen og egen udvikling 

Vi kan tilbyde: 

 • En travl afdeling i konstant udvikling med stor faglighed og et godt arbejdsmiljø 
 • Et team af kolleger med stor aldersspredning, som tilsammen bidrager til et højt kompetenceniveau 
 • Weekend- og SH-fri 
 • Oplæring i specialet af genbehandlingsteamet, understøttet af afsnittets specialeansvarlige sygeplejerske.  
 • En ekstern 14 dages uddannelse i genbehandlingsprincipper, såfremt denne ikke haves. 

Vagtordning: 

Dagtjeneste 
kl. 07.30 – 15.30 eller 10.00 – 18.00 
 
Aftenvagt: 
kl. 15.00 – 23.00  
 
Det skal forventes, at mindst halvdelen af vagttjenesten vil være fordelt på 10-18-vagter og 15-23-vagter.
 
Løn- og ansættelsesforhold: 
I henhold til overenskomst mellem regionernes Lønnings- og Takstnævn og FOA. 
 
 
Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus er røgfri for ansatte. Det medfører, at det ikke er tilladt for ansatte at ryge i arbejdstiden og på OUH´s matrikler.  
 
Som ansat på OUH arbejdes der efter OUH´s kodeks 
 • Patienten først 
 • Højeste faglighed 
 • Helhed og ansvar 
 
Spørgsmål vedr. stillingen: 
Du er meget velkommen til at komme forbi i afsnittet, og blive vist rundt, så du kan se, om jobbet er noget for dig. 
Kontakt afdelingssygeplejerske Ayoe Berg tlf. 6541 2221/mobilnr. 4029 2960, hverdage kl. 08.00 – 15.30, for at aftale tidspunkt for rundvisning eller for en uddybning af stillingsfunktionen. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Ansøgningsfrist: Onsdag den 17. januar 2018, kl. 12.00 
 
Ansættelsessamtaler: Onsdag den 24. januar 2018.