Jobbet "Neurofysiologiassistent eller bioanalytiker til fast stilling på Klinisk Neurofysiologisk Afsnit, Afdeling N, OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 17, stuen, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Klinisk Neurofysiologisk Afsnit, Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital søger ny kollega i form af neurofysiologiassistent eller bioanalytiker pr. 1. marts eller efter aftale. 
 
Vi tilbyder: En fast 37 timers stilling. 
 
Hvem er vi?: 
Vi er et klinisk neurofysiologisk team (KNF) i Neurologisk Afdeling N på Odense Universitetshospital.  
Hos os foretages undersøgelser af ambulante, indlagte og akutte patienter for sygdomme i hjernen, i de perifere nerver og i muskler. Det drejer sig om både medfødte og erhvervede sygdomme. Ofte er der tale om patienter med mistanke om epilepsi, dissemineret sklerose, søvnforstyrrelser, skader af perifere nerver, eller neuro-muskulære sygdomme. 
De hyppigste undersøgelser er EEG (elektroencefalografi), LTM (langtidsmonitorering), PSG (polysomnografi), MSLT (multipel søvnlatens test), EP (evoked potentials), EMG (elektromyografi), ENG (nerveledningsbestemmelse) og duplex (ultralydsskanning af hjernens og halsens store blodkar). Vi deltager ligeledes i IOM (rygoperationer). 
Afdeling N er en forskningsaktiv afdeling med 3 ansatte professorer og KNF modtager forskningspatienter til undersøgelser. 
KNF er godkendt som klinisk uddannelsessted for bioanalytikerstuderende, så vi har bioanalytiker-studerende i uddannelsesforløb. 
Vi arbejder ud fra OUHs kodeks: 
Patienten først 
Højeste faglighed og kvalitet 
Ansvar og helhed 
Region Syddanmarks bærende værdier: 
Ordentlighed i det vi gør og siger 
Vækst i faglighed  
Rum til fornyelse og begejstring  
 
Vi tilbyder: 
Et team bestående af neurofysiologiassistenter, bioanalytikere, sekretærer, ingeniører, overlæger, fagområdelæger, uddannelseslæger og bioanalytikerstuderende – i et tæt tværfagligt samarbejde. 
Patienten kommer først, og vi samarbejder om patienten og det gode patientforløb. 
Oplæring i relevante undersøgelser, som du ikke er oplært i på forhånd. 
Mulighed for faglig udvikling. 
Et højt informationsniveau. 
Daglige tavlemøder, hvor vi sikrer at dagens program hænger sammen for alle. 
Månedlige teammøder, hvor alle kan bidrage til dagsorden. 
Undervisning to gange om ugen. 
Mulighed for temaundervisning sammen med Afdeling Ns øvrige personale. 
Årlig medarbejderudviklingssamtale. 
Fokus på anerkendende feedback og social kapital. 
 
Hvor er vi nu?: 
Vi arbejder på at blive endnu bedre som team. 
Opgaver og ansvar uddelegeres. 
Vi kommunikerer klart og skaber tydelige rammer for selvstændig opgaveløsning og løbende forbedringer. 
Vi arbejder aktivt med videndeling, oplæring og respekten for hinandens forskelligheder. 
Den kollegiale hjælpsomhed er stor, og vi har fokus på godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde. 
Vores møder er fokuserede. 
Vi har aftenvagter, helligdagsvagter og søndagsvagter og vil på sigt dække weekendvagter. 
 
Hvor er vi på vej hen?: 
Vi arbejder kontinuerligt på at forebygge sygefravær. 
Vi optimerer arbejdsgange, uden at kvaliteten mindskes. 
Vi vil møde hinanden tillidsfuldt, lyttende og involverende. 
Forskningsaktiviteten i afdelingen er stigende. 
Læringskulturen udvikles kontinuerligt. 
Trivsel og samarbejde vil altid være på dagsordenen. 
Omstillingsparathed vil være en af vores spidskompetencer. 
Vi forbereder os til Nyt OUH. 
Vores team vil være et super team. 
 
Vi ønsker en ny kollega, der: 
Kan lide at have travlt. 
Har kendskab til neurofysiologi. 
Er glad for patientkontakt. 
Har lysten til at lære nyt. 
Holder af tværfagligt samarbejde. 
Har viljen til at løfte i flok. 
Bidrager aktivt til godt arbejdsmiljø. 
Udviser engagement, ansvarlighed og selvledelse. 
Er fleksibel i forhold til arbejdstider. 
Evner at udvise fleksibilitet og omstillingsparathed. 
Er i besiddelse af tålmodighed. 
Trives med at arbejde både selvstændigt og i team. 
 
Her kan du læse mere om KNF: 
http://www.ouh.dk/default.asp?id=123047 
 
Du er meget velkommen til at komme på uforpligtende besøg i afsnittet efter nærmere aftale. 
Yderligere information fås ved: 
Afdelingsbioanalytiker Bente Tøt, mobil: 30 57 11 98, Bente.tot@rsyd.dk 
Bioanalytiker Mette Servé, tlf. 65 41 24 57, Mette.Stenaa.Serve@rsyd.dk 
Neurofysiologiassistent Kirsten Christensen, tlf. 65 41 24 57 kirsten.christensen1@rsyd.dk 
 
Ansøgningsfrist torsdag d. 18. januar 2018. 
Ansættelsessamtaler finder sted d. 25. januar 2018. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  
Ansættelse er betinget af fremvisning af ren straffeattest.