Jobbet "Introduktionsstilling i Arbejds- og Miljømedicin på Bispebjerg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
 
To introduktionsstillinger i arbejds- og miljømedicin, hhv nr. 1309559-86-i-07 og nr. 1309559-86-i-05  opslås til besættelse pr. 1.3.2018 eller snarest derefter.  
Afdelingen varetager udredning af patienter med formodede arbejdsbetingede sygdomme samt forskning. Afdelingen deltager i Giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Afdelingen består yderligere af en socialmedicinsk enhed. Afdelingen er tilknyttet Københavns Universitet og bidrager til undervisning af medicinstuderende. Stillingen er vagtfri. 
 
Det daglige arbejde foregår i den arbejdsmedicinske enhed og indebærer individuel udredning og rådgivning af henviste patienter vedr. arbejdsmiljøforhold. Udredningen sker ofte i samarbejde med andre hospitalsafdelinger og instanser indenfor arbejdsmiljøområdet, bl.a. Arbejdstilsynet. I forbindelse med arbejdsfastholdelse, hvor arbejdsmiljøet spiller en særlig rolle, er der samarbejde med de sociale institutioner og den socialmedicinske enhed. I patientarbejdet indgår også arbejdspladsbesøg.  
 
En vigtig opgave for klinikken er formidling af arbejdsmiljøviden, bl.a. til andre læger, til arbejdsmiljøprofessionelle samt til ansatte og tillidsfolk. Afdelingen har en betydelig forskningsaktivitet indenfor psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og rehabilitering, bevægeapparatssygdomme, reproduktion, indeklimaproblemer, o.a. Der er tæt opfølgning og vejledning i uddannelsen. 
 
Du får indflydelse på planlægningen af dit eget arbejde, og vi lægger vægt på, at du kan arbejde selvstændigt og engageret, men samtidig at du har gode evner for samarbejde. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og forsøger i høj grad at prioritere den enkeltes interesser, så du selv får mulighed for at præge din fremtid hos os. Der er gode muligheder for at fordybe sig og få tingene løst til bunds. 
 
Yderligere oplysninger om afdelingen kan findes på www.arbejdsmedicinsk.dk . Oplysninger om uddannelsen til speciallæge i arbejdsmedicin kan findes på det videnskabelige selskabs hjemmeside www.dasam.dk.  
 
Nærmere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til den uddannelsesansvarlige overlæge Ann Isabel Kryger 38 63 58 68 eller ledende overlæge Jane Frølund Thomsen 38 63 55 69. 
 
Ansøgningsfrist den 25. januar kl. 12.00. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 29.januar fra klokken 14.