Jobbet "Afdelingsradiograf" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Dit næste skridt

Motiveret og kompetent afdelingsradiograf søges til Kolding Sygehus pr. 1. april 2018

Vi søger en afdelingsradiograf, som skal sikre den daglige ledelse af radiografgruppen i Stråleteamet, herunder FAM (Fælles Akut Modtagelse)

Røntgen og Scanning, på Kolding sygehus, har 2 radiograffaglige teams hvor ”Stråleteamet” arbejder med CT, DR og UL, og ”Bølgeteamet” arbejder med MR og karintervention. Begge teams er kendetegnet ved at have dygtige, specialiserede og dedikerede medarbejdere med stor grad af selvstændighed. Der er meget samarbejde med andre faggrupper, da patienterne ofte er i forløb med andre afdelinger.

Afdelingen: Røntgen og Scanning

Kolding sygehus, en del af Sygehus Lillebælt, er netop færdig med en stor udvidelse, der skal sikre Patienternes Akutsygehus de rette rammer. Sygehuset, såvel som afdelingen, er meget optaget af forbedringsarbejde og forsøger hele tiden at rykke grænser for at optimere patienternes oplevelser, når de har brug for vores hjælp.

Afdelingen er betydeligt udvidet – og udviklet, ligesom vi har fået ”egen” afdeling i FAM. Afdelingen uddanner beskrivende radiografer både til knogler og UL, og fra årsskiftet har vi et team af radiografer fra Stråleteamet der kører ud med ”Mobilt røntgen” for at tage røntgenoptagelser af svækkede og demente patienter på plejehjem og lignende. Bølgeteamet har udviklet et særligt børnemiljø i MR med leg og informationer på en APP, uddannet børneteam og en indretning, der tilsammen gør behovet for anæstesi mindre.  Disse er eksempler på den type udvikling der foregår på afdelingen.

Afdelingen består af 85 engagerede medarbejdere, hvoraf radiografgruppen i Stråleteamet udgør 30 personer.  Årligt udføres der ca. 120.000 undersøgelser på følgende modaliteter:

3 MR scannere, heraf en 3T

2 Interventionsrum (gennemlysning)

1 Hybridrum til karkirurgi og interventionsradiologi

4 UL rum

6 DR stuer

4 Mobile DR apparater

3 CT scannere

Udekørende røntgen på plejehjem i optageområdet, startende 2.1.2018

Hvem søger vi?

 • Det er et krav, at du er uddannet radiograf og har ledererfaring/uddannelse, fx diplom i ledelse eller tilsvarende. Hvis ikke du har lederuddannelse, skal du være klar til at påbegynde dette
 • Du skal have en veludviklet indsigt i både egne og andres kompetencer, og kunne bruge denne viden til at sikre kontinuerlig personlig og faglig udvikling i teamet
 • Du skal kunne indgå i menneskelige relationer med empati og respekt i højsæde, og navigere i de ledelsesroller hverdagen har behov for og med udgangspunkt i, at vi sætter patienten først. Vores kvalitet skal være høj, vores ventetider og svartider lave og vores arbejdsmiljø i top
 • Som vores radiograffaglige leder skal du have et godt indblik i de overenskomstbestemte regler og retningslinjer for radiografer, ligesom du skal være interesseret i at udvikle både radiografien, afdelingen, dig selv og ikke mindst dine medarbejdere. Her på afdelingen står vi ikke stille og medarbejderne er særdeles forbedrings – og forandringsorienterede

 • Det er et plus, hvis du har erfaring med CT, DR og UL og/eller er parat til at sætte dig grundigt ind i de organisatoriske processer, der gør sig gældende for netop de modaliteter og patientforløb

 

 • Du er indstillet på, at vi ser os selv som en rummelig afdeling hvilket afspejler sig i ledergruppens holdninger og værdier

 

 • Frem for alt har du lyst til ledelse og arbejder engageret, samarbejdsorienteret og målrettet. Du udviser motiverende adfærd, som fremmer trivsel og samarbejde, og er indstillet på en afvekslende og udfordrende hverdag

 

Opgaverne som afdelingsradiograf indebærer bl.a.:

 • Ansvar for afdelingens daglige drift

 

 • Ansvar for, og tilrettelæggelse af, personaleplaner ved hjælp af ”ønskeplan” inkl. lønindberetning

 

 • Koordinering/implementering af samarbejdsaftaler og patientforløb

 

 • Udvikling af radiografien og den enkelte radiograf, herunder afholdelse og opfølgning af MUS samt personalesamtaler
 • At du kan løse både stort og småt, og ligeledes prioritere i opgaverne

 

 • Deltagelse i relevante møder, både i og udenfor afdelingen

 

 • Sammen med dine kollegaer skal du skabe og sikre et godt arbejdsmiljø

 

 • At du aktivt tager del i kvalitetsarbejdet

 

 • Her og nu opgave er, at fortsætte optimeringen af patientforløb i FAM, i samarbejdet med FAM´s ledelse og medarbejdere

For den rette leder kan vi tilbyde

En plads i vores velfungerende ledergruppe med god sparring og samarbejde, bestående af ledende overlæge, ledende lægesekretær, afdelingsradiograf samt ledende overradiograf

”Introduktionspakke” for nyansatte ledere, hvor du vil få en oplæring og indsigt i Sygehus Lillebælts (SLB) kerneværdier

En arbejdsplads hvor der er stor fokus på lederudvikling med mulighed for interne og eksterne foredrag, kurser mm.

En afdeling der vægter medansvar og medinddragelse og har en kultur, der afspejler dette

En travl hverdag med masser af udfordringer og ligeså mange grin!

 

Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende Overradiograf Pica Andersen via mail Pica.ann.blackburn.andersen@rsyd.dk eller på telefon nr. 24643394

Læs mere om Sygehus Lillebælts værdier her: http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm335379

Ansøgningsfristen er d. 1. februar 2018 kl. 12. Der forventes afholdt samtaler d. 9. februar 2018 på Kolding sygehus. Sammen med ansøgningen skal vedlægges CV, eksamensbeviser samt referencer fra tidligere beskæftigelser.